Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"appearance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

appearance rzeczownik

rzeczownik + appearance
Kolokacji: 78
guest appearance • cameo appearance • television appearance • court appearance • TV appearance • plate appearance • ...
appearance + rzeczownik
Kolokacji: 5
appearance fee • appearance change • appearance money • appearance package • appearance record
appearance + czasownik
Kolokacji: 75
appearance includes • appearance follows • appearance makes • appearance comes • appearance deceives • appearance changes • ...
czasownik + appearance
Kolokacji: 96
include appearances • feature guest appearances • score in several appearances • change one's appearance • ...
przymiotnik + appearance
Kolokacji: 363
final appearance • public appearance • brief appearance • physical appearance • sudden appearance • personal appearance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
2. public appearance = wystąpienie publiczne public appearance
  • But before their public appearance, there was a lot more to do.
  • He has used the art piece in public appearances since.
  • He made his first public appearance at the age of 6.
  • All public appearances, and a sort of general eye out.
  • At a public appearance in the morning, he said it had not been.
  • In 14 of those 17 days, he made no public appearances.
  • He made his first public appearance in a high school play.
  • I remember it was the night of my first big public appearance.
  • His court case was to be her last public appearance.
  • He had not made a public appearance since June 26.
5. sudden appearance = nagłe pojawienie się sudden appearance
7. personal appearance = stawiennictwo osobiste personal appearance
8. outward appearance = wygląd zewnętrzny outward appearance
10. occasional appearance = sporadyczne pojawienie się occasional appearance
11. recent appearance = niedawne pojawienie się recent appearance
13. rare appearance = rzadkie pojawienie się rare appearance
14. live appearance = bezpośrednie pojawienie się live appearance
15. joint appearance = wspólny wygląd joint appearance
16. previous appearance = poprzedni wygląd previous appearance
17. original appearance = pierwotny wygląd original appearance
18. general appearance = ogólny wygląd general appearance
20. early appearance = wczesny wygląd early appearance
21. similar appearance = podobny wygląd similar appearance
22. only appearance = jedyny wygląd only appearance
24. international appearance = międzynarodowe pojawienie się international appearance
26. single appearance = jeden wygląd single appearance
27. overall appearance = ogólny wygląd overall appearance
28. first-class appearance = pierwszej kategorii wygląd first-class appearance
29. first-team appearance = pierwszodrużynowy wygląd first-team appearance
30. notable appearance = wygląd znakomitości notable appearance
31. known appearance = znany wygląd known appearance
32. external appearance = wygląd zewnętrzny external appearance
33. official appearance = oficjalny wygląd official appearance
35. senior appearance = starszy wygląd senior appearance
36. initial appearance = wygląd pierwszej litery initial appearance
37. distinctive appearance = charakterystyczny wygląd distinctive appearance
39. youthful appearance = młodzieńczy wygląd youthful appearance
42. unusual appearance = niezwykłe pojawienie się unusual appearance
43. sporadic appearance = sporadyczne pojawienie się sporadic appearance
44. visual appearance = wizualny wygląd visual appearance
45. substitute appearance = wygląd zastępczy substitute appearance
47. unexpected appearance = niespodziewane pojawienie się unexpected appearance
48. minor appearance = drobne pojawienie się minor appearance
49. unique appearance = pojawienie się jedyne w swoim rodzaju unique appearance
50. subsequent appearance = późniejsze pojawienie się subsequent appearance
51. new appearance = nowy wygląd new appearance
52. small appearance = niewielki wygląd small appearance
54. late appearance = nocne pojawienie się late appearance
55. present appearance = obecny wygląd present appearance
56. uncredited appearance = uncredited wygląd uncredited appearance
57. normal appearance = normalny wygląd normal appearance
58. striking appearance = oszałamiający wygląd striking appearance
59. short appearance = krótkie pojawienie się short appearance
60. current appearance = obecny wygląd current appearance
61. human appearance = ludzki wygląd human appearance
62. memorable appearance = pamiętne pojawienie się memorable appearance
63. strange appearance = dziwne pojawienie się strange appearance
64. All-star appearance = Wygląd wszyscy-gwiazdorski All-star appearance
65. mere appearance = zwykły wygląd mere appearance
przyimek + appearance
Kolokacji: 31
between appearances • in appearance • including appearances • of one's appearance • for one's appearance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.