"apartment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

apartment rzeczownik

rzeczownik + apartment
Kolokacji: 69
Manhattan apartment • studio apartment • basement apartment • co-op apartment • Brooklyn apartment • room apartment • ...
apartment + rzeczownik
Kolokacji: 44
apartment building • apartment complex • apartment block • apartment door • apartment tower • apartment house • apartment size • ...
apartment + czasownik
Kolokacji: 22
apartment rents • apartment sells • apartment overlooking • apartment looks • apartment goes • ...
czasownik + apartment
Kolokacji: 127
build apartments • leave one's apartment • go to one's apartment • return to one's apartment • find in one's apartment • ...
przymiotnik + apartment
Kolokacji: 186
small apartment • two-bedroom apartment • one-bedroom apartment • three-bedroom apartment • rent-stabilized apartment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
4. three-bedroom apartment = trzy-łóżkowy mieszkanie three-bedroom apartment
5. tiny apartment = maleńkie mieszkanie tiny apartment
6. empty apartment = puste mieszkanie empty apartment
7. rent-stabilized apartment = czynszu-stabilizować/ustabilizować mieszkanie rent-stabilized apartment
8. new apartment = nowe mieszkanie new apartment
9. private apartment = osobiste mieszkanie private apartment
10. large apartment = duże mieszkanie large apartment
11. old apartment = stare mieszkanie old apartment
12. vacant apartment = wolne mieszkanie vacant apartment
13. second-floor apartment = drugi-podłoga mieszkanie second-floor apartment
14. cramped apartment = zahamowane mieszkanie cramped apartment
16. rent-controlled apartment = mieszkanie objęte kontrolą czynszów rent-controlled apartment
17. residential apartment = mieszkalne mieszkanie residential apartment
18. little apartment = mało mieszkania little apartment
19. third-floor apartment = mieszkanie trzeci-podłoga third-floor apartment
20. Italian apartment = Włoskie mieszkanie Italian apartment
21. furnished apartment = mieszkanie umeblowane furnished apartment
22. cooperative apartment = spółdzielcze mieszkanie cooperative apartment
23. spacious apartment = obszerne mieszkanie spacious apartment
24. single room apartment = mieszkanie pokoju jednoosobowego single room apartment
26. two-room apartment = mieszkanie dwupokojowe two-room apartment
27. ground-floor apartment = mieszkanie na parterze ground-floor apartment
28. expensive apartment = drogie mieszkanie expensive apartment
29. modest apartment = skromne mieszkanie modest apartment
30. big apartment = duże mieszkanie big apartment
31. nice apartment = ładne mieszkanie nice apartment
32. rent-regulated apartment = czynszu-regulować/wyregulować mieszkanie rent-regulated apartment
33. affordable apartment = mieszkanie przystępnego affordable apartment
34. nearby apartment = mieszkanie znajdujące się obok nearby apartment
35. separate apartment = oddzielne mieszkanie separate apartment
36. subsidized apartment = dotowane mieszkanie subsidized apartment
37. three-room apartment = mieszkanie trzypokojowe three-room apartment
38. cheap apartment = tanie mieszkanie cheap apartment
39. luxurious apartment = mieszkanie luksusowe luxurious apartment
40. royal apartment = królewskie mieszkanie royal apartment
41. fifth-floor apartment = piąty-podłoga mieszkanie fifth-floor apartment
przyimek + apartment
Kolokacji: 24
in one's apartment • to one's apartment • into one's apartment • at one's apartment • from one's apartment • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.