Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"annual" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

annual przymiotnik

annual + rzeczownik
Kolokacji: 466
annual meeting • annual report • annual rate • annual event • annual festival • annual budget • annual award • annual conference • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • The company's first annual general meeting was held in 1923.
  • The changes will take effect at the company's annual meeting in May.
  • The matter will be decided at its annual meeting next month.
  • We have not had an annual meeting for more than five years.
  • No annual meeting was held in 1933 or between 1943 and 1945.
  • It has not held an annual meeting since May 2002.
  • It was the last day of the annual meeting, and they were working late.
  • This was also the year of its first annual meeting.
  • Is there anything we can do to force the board to have an annual meeting?
  • The election was held at the association's annual meeting in Washington last week.
11. annual sales = roczne sprzedaże annual sales
12. annual salary = wypłata roczna annual salary
15. annual rainfall = roczny poziom opadów annual rainfall
16. annual cost = roczny koszt annual cost
17. annual basis = doroczna podstawa annual basis
27. annual herb = doroczne ziele annual herb
31. annual rent = opłata roczna annual rent
35. annual profit = roczny zysk annual profit
36. annual parade = doroczna parada annual parade
39. annual average = średnia roczna annual average
40. annual pilgrimage = coroczna pielgrzymka annual pilgrimage
43. annual prize = doroczna nagroda annual prize
44. annual show = doroczne widowisko annual show
45. annual tradition = doroczna tradycja annual tradition
46. annual plant = roślina jednoroczna annual plant
47. annual deficit = doroczny deficyt annual deficit
48. annual race = doroczny wyścig annual race
49. annual saving = roczna oszczędność annual saving
50. annual series = doroczna seria annual series
51. annual loss = doroczna strata annual loss
52. annual party = doroczne przyjęcie annual party
54. annual tribute = danina coroczna, haracz coroczny annual tribute
55. annual multi-trip cover = doroczna wielo-podróż nakrycie annual multi-trip cover
56. annual day = doroczny dzień annual day
57. annual policy = doroczna polityka annual policy
58. annual school Bill = doroczny Bill szkolny annual school Bill
59. annual capacity = doroczna pojemność annual capacity
60. annual contest = doroczny konkurs annual contest
61. annual visit = doroczna wizyta annual visit
62. annual subsidy = doroczna dotacja annual subsidy
63. annual trip = doroczna podróż annual trip
64. annual earnings = zarobki roczne annual earnings
65. annual output = roczna produkcja annual output
67. annual dues = doroczne to, co się komuś należy annual dues
69. annual program = doroczny program annual program
70. annual ritual = doroczny rytuał annual ritual
72. annual tax = roczny podatek annual tax
73. annual Grant = doroczny Grant annual Grant
74. annual tour = doroczna wycieczka annual tour
75. annual pace = doroczne tempo annual pace
76. annual expense = doroczny koszt annual expense
77. annual appeal = doroczny apel annual appeal
78. annual pension = roczna renta annual pension
79. annual traffic = doroczny ruch uliczny annual traffic
80. annual publication = doroczna publikacja annual publication
81. annual cycle = cykl roczny annual cycle
83. annual bonus = premia na koniec roku annual bonus
87. annual State = doroczne państwo annual State
88. annual fair = doroczny targ annual fair
89. annual championship = doroczne mistrzostwa annual championship
90. annual number = doroczna liczba annual number
91. annual address = doroczny adres annual address
92. annual ranking = doroczny ranking annual ranking
93. annual benefit = doroczna korzyść annual benefit
94. annual premium = roczna składka ubezpieczeniowa annual premium
95. annual holiday = roczne wakacje annual holiday
96. annual precept = doroczna zasada annual precept
97. annual dividend = dywidenda roczna annual dividend
99. annual performance = doroczne przedstawienie annual performance
100. annual statement = sprawozdanie roczne annual statement

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.