PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"amazing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

amazing przymiotnik

amazing + rzeczownik
Kolokacji: 162
amazing thing • Amazing Grace • Amazing Story • Amazing Race • amazing video • amazing experience • Amazing Spider-man • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
3. Amazing Story = Zdumiewając Historię Amazing Story
4. Amazing Race = Zdumiewając Wyścig Amazing Race
5. amazing video = zdumiewając wideo amazing video
6. amazing experience = zdumiewając doświadczenie amazing experience
7. Amazing Spider-man = Zdumiewając pająk-człowiek Amazing Spider-man
8. amazing amount = zdumiewając ilość amazing amount
9. amazing feat = zdumiewając wyczyn amazing feat
10. amazing speed = zdumiewając prędkość amazing speed
  • Quickly they set off across the terrain, moving with amazing speed.
  • The streets had seemed to fill with amazing speed that morning.
  • He worked with amazing speed, and found three more mines.
  • Despite his weight, the man covered the ground with amazing speed.
  • His one course was escape, and he made it, with amazing speed.
  • He was past her and out the door with an amazing speed considering his condition.
  • She ran too, closing the distance between them with amazing speed.
  • I was gaining on the other at an amazing speed.
  • The fat man moved with amazing speed for one of his bulk.
  • He moved with amazing speed for a man of his age.
12. amazing place = zdumiewając miejsce amazing place
13. amazing ability = zdumiewając umiejętność amazing ability
14. amazing song = zdumiewając piosenkę amazing song
15. amazing sight = zdumiewając wzrok amazing sight
16. amazing technology = zdumiewając technikę amazing technology
19. amazing performance = zdumiewając wykonanie amazing performance
20. amazing piece = zdumiewając kawałek amazing piece
21. amazing power = zdumiewając moc amazing power
22. amazing number = zdumiewając liczbę amazing number
23. amazing view = zdumiewając widok amazing view
24. amazing man = zdumiewając człowieka amazing man
25. amazing job = zdumiewając pracę amazing job
26. amazing variety = zdumiewając różnorodność amazing variety
27. amazing talent = zdumiewając talent amazing talent
czasownik + amazing
Kolokacji: 4
look amazing • sound amazing • feel amazing • find amazing
przysłówek + amazing
Kolokacji: 9
most amazing • pretty amazing • truly amazing • absolutely amazing • simply amazing • ...
amazing + przyimek
Kolokacji: 5
amazing to • amazing in • amazing for • amazing about • amazing from

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.