Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Język biznesu zawsze pod rękąSPRAWDŹ >>

"allowance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

allowance rzeczownik

rzeczownik + allowance
Kolokacji: 42
Disability living allowance • housing allowance • tax allowance • capital allowance • family allowance • ...
allowance + rzeczownik
Kolokacji: 3
allowance race • allowance money • allowance system
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. allowance race = wyścig zasiłku allowance race
czasownik + allowance
Kolokacji: 10
make allowances • give an allowance • claim one's Allowance • receive an allowance • pay an allowance • ...
przymiotnik + allowance
Kolokacji: 31
daily allowance • personal allowance • monthly allowance • annual allowance • dietary allowance • ...
przyimek + allowance
Kolokacji: 6
of allowances • for allowances • in allowances • with an allowance • on an allowance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.