ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"allow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

allow czasownik

allow + rzeczownik
Kolokacji: 833
allow users • allow access • allow students • allow customers • allow visitors • allow comparison • allow entry • allow flexibility • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. allow access = pozwól dostępowi allow access
5. allow passage = pozwól na przejście allow passage
6. allow visitors = pozwól gościom allow visitors
8. allow entry = pozwól na notatkę allow entry
9. allow flexibility = pozwalaj na pewną elastyczność allow flexibility
12. allow developers = pozwól developerom allow developers
13. allow viewers = pozwól widzom allow viewers
15. allow individuals = pozwól osobom allow individuals
17. allow workers = pozwól robotnikom allow workers
21. allow women = zezwól na wejście kobietom allow women
23. allow owners = pozwól właścicielom allow owners
24. allow banks = pozwól bankom allow banks
25. allow trains = pozwól pociągom allow trains
27. allow ships = pozwól statkom allow ships
28. allow transfer = pozwól na transfer allow transfer
29. allow others = pozwól innym allow others
30. allow water = pozwól wodzie allow water
31. allow air = pozwól powietrzu allow air
32. allow countries = pozwól krajom allow countries
34. allow room = pozwól pokojowi allow room
38. allow space = pozwól przestrzeni allow space
40. allow pictures = pozwól obrazom allow pictures
43. allow parties = pozwól partiom allow parties
44. allow operation = pozwól na operację allow operation
45. allow groups = pozwól grupom allow groups
47. allow traffic = pozwól ruchowi ulicznemu allow traffic
48. allow control = pozwól na kontrolę allow control
50. allow several hits = pozwól na kilka ciosów allow several hits
53. allow several points = pozwól kilku punktom allow several points
54. allow one's body = pozwalać czyjś ciało allow one's body
56. allow residents = pozwól mieszkańcom allow residents
60. allow fans = pozwól fanom allow fans
61. allow couples = pozwól parom allow couples
63. allow marriage = pozwól małżeństwu allow marriage
64. allow researchers = pozwól pracownikom naukowym allow researchers
65. allow consumers = pozwól konsumentom allow consumers
66. allow several hours = pozwól kilku godzinom allow several hours
67. allow programs = zezwól na programy allow programs
68. allow officers = pozwól urzędnikom allow officers
69. allow travel = zezwól na podróż allow travel
70. allow vehicles = pozwól pojazdom allow vehicles
71. allow light = pozwól światłu allow light
72. allow changes = zezwól na zmiany allow changes
73. allow disclaimers = pozwól na oficjalne sprostowania allow disclaimers
74. allow patients = pozwól pacjentom allow patients
75. allow elections = zezwól na wybory allow elections
76. allow visits = zezwól na wizyty allow visits
77. allow one's eyes = pozwalać czyjś oczy allow one's eyes
78. allow one's son = pozwalać czyjś syn allow one's son
79. allow investors = pozwól inwestorom allow investors
81. allow scientists = pozwól naukowcom allow scientists
82. allow officials = pozwól urzędnikom allow officials
83. allow services = pozwól służbom allow services
84. allow expansion = pozwól na rozwój allow expansion
86. allow things = pozwól rzeczom allow things
87. allow information = pozwól na informacje allow information
88. allow artists = pozwól artystom allow artists
89. refusal to allow = odmowa pozwolić refusal to allow
90. allow one's mind = pozwalać czyjś umysł allow one's mind
91. allow work = pozwól na pracę allow work
92. allow power = pozwól na prawo allow power
93. allow soldiers = pozwól żołnierzom allow soldiers
94. allow cameras = pozwól kamerom allow cameras
95. allow riders = pozwól jeźdźcom allow riders
96. allow devices = pozwól urządzeniom allow devices
97. allow reporters = pozwól reporterom allow reporters
98. allow flights = zezwól na loty allow flights
99. allow blood = pozwól krwi allow blood
100. allow contact = pozwól kontaktowi allow contact
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 146
czasownik + allow
Kolokacji: 63
refuse to allow • begin allowing • agree to allow • designed to allow • vote to allow • intended to allow • decide to allow • go to allow • ...
allow + przyimek
Kolokacji: 55
allow out • allow for • allowed under • allow into • allow by • ...
allow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 69
eventually allow • simply allow • finally allow • generally allowed • legally allowed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.