"all-star" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

all-star przymiotnik

all-star + rzeczownik
Kolokacji: 36
all-star game • all-star team • all-star cast • All-star selection • All-star appearance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
2. all-star team = zespół gwiazd, drużyna gwiazd all-star team
3. all-star cast = obsada złożona z samych gwiazd all-star cast
4. All-star selection = Wybór wszyscy-gwiazdorski All-star selection
6. All-star center = Centrum wszyscy-gwiazdorski All-star center

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.