Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"album" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

album rzeczownik

rzeczownik + album
Kolokacji: 176
studio album • debut album • compilation album • solo album • soundtrack album • concept album • hits album • tribute album • ...
album + rzeczownik
Kolokacji: 91
album cover • album chart • album title • album sales • album artwork • album release • album track • album version • album art • ...
album + czasownik
Kolokacji: 165
album features • album contains • album sells • album debuts • album releases • album charts • album spawns • album includes • ...
czasownik + album
Kolokacji: 224
album titled • album entitled • album called • win Album • release from the album • appear on one's album • work on one's album • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 99
4. win Album = zwycięstwo Album win Album
8. add albums = dodaj albumy add albums
15. album is re-released = album ponownie jest wydany album is re-released
16. find albums = znajdź albumy find albums
18. record on one's album = zapis na czyjś album record on one's album
20. album is mixed = album jest zróżnicowany album is mixed
25. album is featured = w album są wyposażeni album is featured
33. album is ranked = album jest umieszczony w rankingu album is ranked
34. album is mastered = album jest opanowany album is mastered
35. use on the album = wykorzystanie na albumie use on the album
36. album is listed = album jest wymieniony album is listed
37. sing on one's album = śpiewać na czyjś album sing on one's album
38. album is remastered = album jest przetworzony album is remastered
39. album is preceded = od albumu stoją wyżej album is preceded
40. trade for a cover album = handel dla albumu okładkiego trade for a cover album
44. sell over several albums = sprzedaj ponad kilkoma albumami sell over several albums
46. contain the album = zawieraj album contain the album
47. album is re-issued = album ponownie jest wydany album is re-issued
48. album is reissued = album jest wznowiony album is reissued
49. rate the album = stawka album rate the album
  • The album with the same name was released in 1963.
  • The album has been released in a total of 26 countries.
  • Two changes in members were made before the album was released.
  • Her third album was released a few weeks after the show and has a major success.
  • He said the new album would be released in 2011.
  • The single and album were both released at the end of 1971.
  • An album or two would be released each year throughout the 1960s.
  • Most were still high school students when their first album was released.
  • His second album will be released at the end of 2008.
  • However, as of 2013 the album has still not been released.
53. nominate for Album = nominuj na Album nominate for Album
56. album is nominated = album jest nominowany album is nominated
57. album is certified = album jest poświadczony autentyczność album is certified
58. album is dedicated = album jest poświęcony album is dedicated
62. album is received = album jest otrzymany album is received
64. album is known = album jest znany album is known
70. cover for one's album = ubezpieczać czyjś album cover for one's album
73. album is based = album jest oparty album is based
74. album is voted = na album głosują album is voted
79. give the album = daj album give the album
82. receive for Album = otrzymaj dla Albumu receive for Album
85. album is compiled = album jest sporządzony album is compiled
87. album is delayed = album jest opóźniony album is delayed
88. describe as an album = przedstaw jako album describe as an album
89. album is accompanied = albumowi towarzyszy album is accompanied
90. album is influenced = na album wpływają album is influenced
91. start on one's album = zaczynać czyjś album start on one's album
93. release in one's album = zwolnienie w czyjś album release in one's album
94. album is put = album jest położony album is put
95. release with the album = zwolnienie z albumem release with the album
96. album is pushed = album jest naciśnięty album is pushed
97. come from one's album = pochodzić czyjś album come from one's album
98. album is launched = album jest wprowadzony na rynek album is launched
99. album is arranged = album jest ustawiony album is arranged
przymiotnik + album
Kolokacji: 222
new album • live album • full-length album • previous album • late album • double album • best-selling album • entire album • ...
przyimek + album
Kolokacji: 31
including Album • with one's album • after one's album • over several albums • by one's album • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.