BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"alarm" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

alarm rzeczownik

rzeczownik + alarm
Kolokacji: 20
fire alarm • car alarm • smoke alarm • security alarm • burglar alarm • ...
alarm + rzeczownik
Kolokacji: 21
alarm clock • alarm bell • alarm system • alarm call • alarm signal • ...
alarm + czasownik
Kolokacji: 26
alarm sounds • alarm goes • alarm goes off • alarm begins • alarm rings • ...
czasownik + alarm
Kolokacji: 20
cause alarm • express alarm • set off alarms • raise the alarm • set the alarm • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. cause alarm = wszcząć alarm cause alarm
2. express alarm = ekspres alarm express alarm
3. set off alarms = zbiór z alarmów set off alarms
4. raise the alarm = podnosić alarm, bić na alarm (ostrzegać o niebezpieczeństwie) raise the alarm
przymiotnik + alarm
Kolokacji: 41
false alarm • general alarm • silent alarm • sudden alarm • great alarm • ...
przyimek + alarm
Kolokacji: 8
with alarm • for alarm • of alarm • in alarm • to the alarm • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.