BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"aisle" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

aisle rzeczownik

rzeczownik + aisle
Kolokacji: 13
center aisle • side aisle • supermarket aisle • plane aisle • north aisle • ...
czasownik + aisle
Kolokacji: 7
aisle is added • walk down the aisle • consist of aisles • aisle separated • aisle divided • ...
przymiotnik + aisle
Kolokacji: 21
narrow aisle • central aisle • wide aisle • long aisle • main aisle • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. narrow aisle = wąskie przejście narrow aisle
2. wide aisle = szerokie przejście wide aisle
3. political aisle = polityczne przejście political aisle
4. crowded aisle = wtłoczone przejście crowded aisle
5. broad aisle = szerokie przejście broad aisle
6. carpeted aisle = wyłożone wykładziną dywanową przejście carpeted aisle
7. cramped aisle = zahamowane przejście cramped aisle
8. dim aisle = matowe przejście dim aisle
9. spacious aisle = obszerne przejście spacious aisle
(2) central, main, middle, empty
Kolokacji: 4
(3) long, endless
Kolokacji: 2
(4) left, right, far, left-hand
Kolokacji: 4
(5) single, outer
Kolokacji: 2
przyimek + aisle
Kolokacji: 11
with aisles • down the aisle • across the aisle • into the aisle • of the aisle • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.