BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"aisle" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

aisle rzeczownik

rzeczownik + aisle
Kolokacji: 13
center aisle • side aisle • supermarket aisle • plane aisle • north aisle • ...
czasownik + aisle
Kolokacji: 7
aisle is added • walk down the aisle • consist of aisles • aisle separated • aisle divided • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. aisle is added = przejście jest dodawane aisle is added
2. walk down the aisle = iść do ołtarza, wziąć ślub (dosł. przejść nawę w kościele) walk down the aisle
3. consist of aisles = składaj się z przejść consist of aisles
4. aisle separated = przejście podzieliło aisle separated
5. aisle is built = przejście jest skonstruowane aisle is built
6. aisle divided = przejście oddzieliło aisle divided
7. divide into several aisles = podział do kilku przejść divide into several aisles
przymiotnik + aisle
Kolokacji: 21
narrow aisle • central aisle • wide aisle • long aisle • main aisle • ...
przyimek + aisle
Kolokacji: 11
with aisles • down the aisle • across the aisle • into the aisle • of the aisle • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.