BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"air" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

air rzeczownik

rzeczownik + air
Kolokacji: 58
mountain air • night air • evening air • sea air • morning air • salt air • chill air • Texas Air • summer air • desert air • ...
air + rzeczownik
Kolokacji: 440
Air Force • air pollution • air conditioning • air travel • air raid • air base • air attack • air fare • air quality • air strike • air pressure • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. Air Force = Lotnictwo wojskowe Air Force
2. air pollution = zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenia powietrza air pollution
4. air travel = podróż lotnicza air travel
5. air raid = nalot, atak lotniczy air raid
6. air base = baza lotnicza air base
7. air attack = atak z powietrza air attack
8. air fare = cena biletu lotniczego, opłata za przelot air fare
9. air quality = jakość powietrza (stopień czystości powietrza) air quality
10. air strike = nalot, atak lotniczy air strike
11. air pressure = ciśnienie atmosferyczne air pressure
13. air defense = obrona powietrzna air defense
15. air bag = poduszka powietrzna air bag
16. Air France = Francja lotnicza Air France
17. air temperature = temperatura powietrza air temperature
18. air flow = przepływ powietrza air flow
19. air current = prąd powietrzny air current
20. air taxi = taksówka powietrzna air taxi
21. air supply = zaopatrzenie z powietrza air supply
22. air balloon = balon lotniczy air balloon
23. air carrier = przewoźnik powietrzny, przewoźnik lotniczy (firma transportująca towary lub ludzi drogą powietrzną) air carrier
25. air bubble = pęcherzyk powietrza air bubble
26. air campaign = kampania powietrzna air campaign
28. air intake = wlot powietrza air intake
29. air defence = obrona powietrzna air defence
30. air circulation = obieg powietrza air circulation
31. air pollutant = polutant lotniczy air pollutant
32. Air Corps = Korporacje lotnicze Air Corps
33. air power = potencjał lotniczy air power
34. air space = obszar powietrzny air space
35. air cover = osłona z powietrza air cover
36. Air Medal = Medal lotniczy Air Medal
37. air mass = masy powietrza air mass
38. air crash = katastrofa lotnicza, katastrofa samolotu air crash
39. air support = wsparcie powietrzne air support
40. Air Canada = Kanada lotnicza Air Canada
41. air operation = operacja lotnicza, działanie lotnictwa air operation
42. air war = wojna w powietrzu air war
43. air pocket = dziura powietrzna air pocket
44. air service = komunikacja lotnicza air service
45. air show = pokaz lotniczy air show
46. air traveler = podróżny lotniczy air traveler
47. Air Ministry = Ministerstwo Lotnictwa Air Ministry
  • We put our case to the Air Ministry and they helped us.
  • The Air Ministry could hold out no hope of improvement.
  • And if you ever need anything, call me at Air Ministry.
  • Air Ministry's got a lot on its mind at the moment.
  • "I suggest we make a recommendation in those terms to the Air Ministry."
  • I was sent for this afternoon to the Air Ministry.
  • He received training as a general staff officer and served for several years in the Air Ministry.
  • The different proposals were considered by the Air Ministry in late 1936.
  • In due course a report on the matter would reach the Air Ministry.
  • The person holding this position was in charge of the Air Ministry.
48. air time = czas antenowy, czas emisji reklamy (czas przeznaczony na wyświetlenie reklamy w telewizji lub puszczenie jej w radiu) air time
49. air right = prawo lotnicze air right
50. air station = dworzec lotniczy air station
51. air photo = zdjęcie lotnicze air photo
52. air assault = atak z powietrza, atak lotniczy air assault
53. Air Staff = Personel lotniczy Air Staff
54. air ambulance = samolot sanitarny, helikopter sanitarny (karetka powietrzna) air ambulance
55. U.S. Navy air photo = USA Marynarka Wojenna zdjęcie lotnicze U.S. Navy air photo
56. Air Force Combat Unit = Jednostka wojskowa bojowa Air Force Combat Unit
57. Air Division = Podział lotniczy Air Division
60. air compressor = sprężarka powietrza air compressor
61. air filter = filtr powietrza air filter
62. air battle = walka powietrzna air battle
63. air route = trasa lotnicza air route
64. air sample = próbka powietrza air sample
65. air brake = hamulec pneumatyczny air brake
66. air wing = skrzydło lotnicze air wing
67. air traffic controller = kontroler ruchu powietrznego, kontrolerka ruchu powietrznego, kontroler ruchu lotniczego, kontrolerka ruchu lotniczego, kontroler lotów, kontrolerka lotów air traffic controller
68. Royal Naval Air Service = Królewska Morska Usługa lotnicza Royal Naval Air Service
69. air lock = śluza powietrzna air lock
70. Delta Air Line = Delta Linia lotnicza Delta Air Line
71. Clean Air Act = ustawa o czystym powietrzu Clean Air Act
72. air duct = kanał wentylacyjny air duct
73. Air Force base = Baza lotnictwa wojskowego Air Force base
74. Air Transport Association = Transport powietrzny Związek Air Transport Association
75. Strategic Air Command = Dowództwo Strategicznych Sił Powietrznych (w USA) Strategic Air Command
76. Air Force Academy = Akademia Lotnicza Air Force Academy
77. air unit = jednostka powietrzna, jednostka lotnictwa air unit
78. Air Command = Dowództwo lotnictwa Air Command
79. Royal Air Force = Królewskie Siły Powietrzne Royal Air Force
80. Army Air Corps = Korpus Lotniczy wojsk lądowych Wielkiej Brytanii Army Air Corps
81. Tactical Air Command = Taktyczne dowództwo lotnictwa Tactical Air Command
82. Air Force Reserve = Zapas wojskowy Air Force Reserve
83. Air Force pilot = Pilot wojskowy Air Force pilot
84. air crew = personel latający (załoga samolotu) air crew
85. air combat = walka powietrzna air combat
87. air marshal = stopień wojskowy w siłach powietrznych, odpowiednik polskiego generała dywizji air marshal
88. air pump = pompa powietrzna air pump
89. air vent = odpowietrznik air vent
90. U.S. Air Force = USA lotnictwo wojskowe U.S. Air Force
91. US Air Force = USA lotnictwo wojskowe US Air Force
92. Air Force officer = Oficer lotnictwa wojskowego Air Force officer
93. Israeli Air Force = Izraelskie lotnictwo wojskowe Israeli Air Force
94. Air National Guard = Gwardia Narodowa lotnicza Air National Guard
95. Eighth Air Force = Ósme lotnictwo wojskowe Eighth Air Force
96. Army Air Force = Wojskowe lotnictwo wojskowe Army Air Force
97. air ticket = bilet lotniczy air ticket
98. air controller = kontroler lotniczy air controller
99. air tank = butla nurkowa, zbiornik z powietrzem (używany do nurkowania) air tank
100. Fleet Air Arm = lotnictwo marynarki wojennej (w armii brytyjskiej) Fleet Air Arm
air + czasownik
Kolokacji: 131
air smells • air flows • air rushes • air grows • air seems • air moves • air feels • air comes • air makes • air begins • air goes • air fills • ...
czasownik + air
Kolokacji: 135
breathe air • suck air • blow air • draw air • allow air • force air • use air • need air • let air • pump air • get air • ...
przymiotnik + air
Kolokacji: 235
fresh air • cold air • thin air • cool air • hot air • warm air • clean air • dry air • moist air • humid air • damp air • outside air • open air • ...
przyimek + air
Kolokacji: 22
by air • for air • of air • to air • off the air • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.