BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"agency" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

agency rzeczownik

rzeczownik + agency
Kolokacji: 232
government agency • advertising agency • intelligence agency • state agency • news agency • space agency • travel agency • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 82
6. space agency = agencja kosmiczna space agency
  • This is the people's space agency, and they are making their voice heard about it.
  • But there was reason for some concern at the space agency.
  • A strange point of view from someone in the space agency.
  • But the space agency has yet to receive all of the money.
  • The results have several difficult implications for the space agency.
  • Officials of the space agency said that they had started to address the issues raised today by the board.
  • The vehicle is already under development by the space agency.
  • Current pay levels are already below those offered by other space agencies.
  • But others say the space agency itself has been at fault.
  • So the space agency is back to the drawing board.
10. ad agency = agencja reklamowa ad agency
11. rating agency = agencja ratingowa rating agency
12. relief agency = organizacja humanitarna relief agency
13. aid agency = organizacja humanitarna aid agency
17. police agency = agencja policyjna police agency
18. Energy Agency = Agencja energetyczna Energy Agency
19. employment agency = biuro pośrednictwa pracy, agencja pośrednictwa pracy employment agency
20. talent agency = agencja talentów talent agency
21. health agency = agencja zdrowotna health agency
22. estate agency = biuro pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, agencja nieruchomości, biuro nieruchomości estate agency
24. insurance agency = agencja ubezpieczeniowa insurance agency
25. city agency = agencja miasta city agency
26. press agency = agencja prasowa press agency
29. Environment Agency = Agencja Środowiska (Anglia i Walia) Environment Agency
30. aviation agency = agencja lotnicza aviation agency
31. drug agency = agencja farmaceutyczna drug agency
32. spy agency = agencja szpiegowska spy agency
36. lead agency = agencja wiodąca lead agency
37. housing agency = agencja mieszkaniowa housing agency
38. enforcement agency = agencja przymusu enforcement agency
40. parent agency = macierzysta agencja parent agency
41. relations agency = związki agencja relations agency
42. marketing agency = agencja marketingowa marketing agency
43. modeling agency = agencja modelek modeling agency
45. William Morris Agency = William Morris Agencja William Morris Agency
46. collection agency = agencja windykacyjna collection agency
47. UN agency = ONZ agencja UN agency
48. credit rating agency = agencja ratingowa (firma zajmująca się oceną wiarygodności kredytowej) credit rating agency
50. child welfare agency = agencja dobra dziecka child welfare agency
51. safety agency = agencja bezpieczeństwa safety agency
52. Reuters news agency = Reuters agencja prasowa Reuters news agency
53. Texas Education Agency = Teksas Agencja edukacyjna Texas Education Agency
54. funding agency = organizacja dostarczająca środków finansowych funding agency
55. Disarmament Agency = Agencja rozbrojeniowa Disarmament Agency
56. United States Agency = Stany Zjednoczone Agencja United States Agency
58. credit agency = agencja ratingowa (firma zajmująca się oceną wiarygodności kredytowej) credit agency
59. New York agency = Agencja Nowego Jorku New York agency
60. immigration agency = agencja imigracyjna immigration agency
62. Central Agency of Ethiopia = Centralne Pośrednictwo Etiopii Central Agency of Ethiopia
64. state local agency = stan lokalna agencja state local agency
65. media agency = dom mediowy media agency
66. agency of record = agencja zapisu agency of record
67. lending agency = agencja kredytowa lending agency
68. branch agency = agencja gałęzi branch agency
69. community agency = agencja społeczna community agency
71. predecessor agency = agencja poprzednika predecessor agency
72. Martin Agency = Martin Agencja Martin Agency
73. watchdog agency = agencja nadzorująca watchdog agency
74. World Anti-Doping Agency = Świat Antydopingowa Agencja World Anti-Doping Agency
75. car agency = agencja samochodowa car agency
76. planning agency = agencja planistyczna planning agency
77. member agency = agencja członkowska member agency
79. county agency = agencja hrabstwa county agency
81. tax agency = agencja podatku tax agency
82. Medicines Agency = Leki Agencja Medicines Agency
agency + rzeczownik
Kolokacji: 53
agency official • UK Border Agency row • agency spokesman • agency executive • agency company • agency head • agency employee • ...
agency + czasownik
Kolokacji: 296
agency issues • agency operates • agency approves • agency plans • agency announces • agency seeks • agency fails • ...
czasownik + agency
Kolokacji: 94
agency listed • agency called • agency owned • agency charged • include agencies • check with the agencies • involve agencies • ...
przymiotnik + agency
Kolokacji: 202
federal agency • free agency • local agency • public agency • regulatory agency • independent agency • international agency • ...
przyimek + agency
Kolokacji: 23
among agencies • between agencies • by the Texas Agency • of agencies • including agencies • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.