KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"advocate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

advocate rzeczownik

rzeczownik + advocate
Kolokacji: 73
rights advocate • consumer advocate • privacy advocate • health advocate • democracy advocate • community advocate • ...
advocate + rzeczownik
Kolokacji: 5
Judge Advocate General • Advocate General • Advocate magazine • Advocate Depute • advocate group
advocate + czasownik
Kolokacji: 78
advocate says • advocate argues • advocate criticizes • advocate contends • advocate calls • ...
czasownik + advocate
Kolokacji: 9
play one's advocate • appoint Advocates • draw from advocates • describe as an advocate • include advocates • ...
przymiotnik + advocate
Kolokacji: 96
strong advocate • public advocate • outspoken advocate • environmental advocate • early advocate • vocal advocate • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. strong advocate = silny adwokat strong advocate
2. public advocate = publiczny adwokat public advocate
3. outspoken advocate = adwokat mówiący bez ogródek outspoken advocate
  • But she has also been an outspoken advocate for better funding in education and health care.
  • During her time in medical school, Shaw became an outspoken advocate of political rights for women.
  • Brown has been an outspoken advocate for Ohio's auto industry.
  • He is also the most outspoken advocate of abortion rights in the race.
  • Above all, she was an outspoken advocate of aviation in actions and words.
  • He was an outspoken advocate on a multitude of other military issues.
  • I am a conservative Republican and an outspoken advocate of limited government.
  • He published his ideas in several books, and became an outspoken advocate for such experimentation.
  • Even the most outspoken advocates for more research money say that the Government needs better ways to set spending priorities.
4. early advocate = wczesny adwokat early advocate
6. vocal advocate = adwokat głośno wyrażający opinię vocal advocate
7. staunch advocate = zagorzały adwokat staunch advocate
8. prominent advocate = znaczący adwokat prominent advocate
9. civil rights advocate = prawa obywatelskie popierają civil rights advocate
10. longtime advocate = longtime adwokat longtime advocate
11. human rights advocate = prawa człowieka popierają human rights advocate
12. passionate advocate = żarliwy adwokat passionate advocate
13. ardent advocate = żarliwy adwokat ardent advocate
14. tireless advocate = niestrudzony adwokat tireless advocate
15. effective advocate = skuteczny adwokat effective advocate
16. forceful advocate = energiczny adwokat forceful advocate
przyimek + advocate
Kolokacji: 11
among advocates • from advocates • for advocates • to advocates • with advocates • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.