PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"advisory" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

advisory przymiotnik

advisory + rzeczownik
Kolokacji: 38
advisory board • advisory committee • advisory panel • advisory council • advisory group • advisory firm • advisory body • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. advisory board = komitet doradczy, zespół doradców advisory board
2. advisory committee = komitet doradczy advisory committee
  • But let me say I was a member of the exhibition's advisory committee.
  • It is also considered to be a federal advisory committee.
  • He also said blacks would be on each state's advisory committee.
  • She is a member of the French government's advisory committee.
  • Instead, the firms would form an advisory committee to the board.
  • These four are the only members of a 10-member advisory committee to issue a report on the program.
  • The advisory committee published its final report in March 2010.
  • The advisory committee is expected to make a decision on Tuesday.
  • An advisory committee has been set up to help the Commission here.
  • If one is formed, an advisory committee of five to seven members.
5. advisory group = komitet doradczy, komitet konsultacyjny advisory group
7. advisory body = organ doradczy advisory body
9. advisory role = rola doradcza advisory role
10. advisory capacity = stanowisko doradcy advisory capacity
11. advisory opinion = opinia doradcza advisory opinion
12. advisory commission = komisja doradcza advisory commission

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.