"advantage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

advantage rzeczownik

rzeczownik + advantage
Kolokacji: 70
tax advantage • cost advantage • advantage of one's position • price advantage • man advantage • height advantage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. tax advantage = odliczenie od podatku tax advantage
2. cost advantage = zaleta kosztu cost advantage
4. price advantage = korzyść cenowa, przewaga cenowa price advantage
5. man advantage = zaleta człowieka man advantage
6. height advantage = zaleta wysokości height advantage
7. speed advantage = zaleta prędkości speed advantage
8. home advantage = przewaga gospodarzy home advantage
9. manpower advantage = zaleta siły roboczej manpower advantage
10. advantage of one's absence = zaleta z czyjś nieobecność advantage of one's absence
11. advantage of one's weakness = zaleta z czyjś słabość advantage of one's weakness
12. size advantage = zaleta wielkości size advantage
15. survival advantage = zaleta umożliwiająca przetrwanie survival advantage
16. material advantage = zaleta materiału material advantage
advantage + czasownik
Kolokacji: 24
advantage includes • advantage offers • advantage outweighs • advantage goes • advantage comes • ...
czasownik + advantage
Kolokacji: 43
take advantage • offer advantages • use to one's advantage • work to one's advantage • turn to one's advantage • ...
przymiotnik + advantage
Kolokacji: 162
full advantage • competitive advantage • great advantage • unfair advantage • big advantage • main advantage • ...
przyimek + advantage
Kolokacji: 12
to one's advantage • for advantage • in an advantage • with an advantage • of the advantages • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.