"advance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

advance rzeczownik

rzeczownik + advance
Kolokacji: 24
advance of the release dates • Game Boy Advance • technology advance • advance of the army • cash advance • ...
advance + rzeczownik
Kolokacji: 47
advance notice • advance guard • advance party • advance copy • advance warning • Advance Publication • advance purchase • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. advance guard = straż przednia, awangarda (w wojsku) advance guard
  • I want an advance guard, a third of our number.
  • Perhaps they could be the advance guard of those who actually have to work for their benefits.
  • Others believed the group was an advance guard for the Army.
  • This advance guard had moved up under most trying conditions.
  • His bound form would be found when the advance guard started ahead.
  • "So I couldn't round them up to act as our advance guard."
  • And there's more troops coming; this is just the advance guard.
  • With the infantry, the advance guard would be called the point man.
  • But, though he brought the first monster down, it was only the advance guard of the Dark's forces.
  • She was already over the summit, leading the advance guard.
2. advance notice = wypowiedzenie z wyprzedzeniem advance notice
3. advance party = oddział straży przedniej advance party
4. advance copy = egzemplarz sygnalny, egzemplarz okazowy (książki) advance copy
5. advance warning = ostrzeżenie (uprzednie) advance warning
6. Advance Publication = Postęp Publikacja Advance Publication
7. advance purchase = zakup postępu advance purchase
9. advance team = postęp zespół advance team
10. advance scout = postęp skaut advance scout
11. advance directive = testament życia, wyrażenie zgody lub zakaz podtrzymywania życia w razie choroby lub wypadku advance directive
12. advance man = osoba podająca do ogólnej wiadomości i reklamująca wystąpienie polityka lub innej osoby publicznej advance man
13. advance knowledge = wiedza postępu advance knowledge
14. advance publicity = reklamować, rozgłaszać, promować advance publicity
advance + czasownik
Kolokacji: 35
advance makes • advance allows • advance leads • advance comes • advance continues • ...
czasownik + advance
Kolokacji: 55
make advances • continue one's advance • reject one's advances • book in advance • plan in advance • resist one's advances • ...
przymiotnik + advance
Kolokacji: 122
technological advance • recent advance • sexual advance • major advance • significant advance • rapid advance • scientific advance • ...
przyimek + advance
Kolokacji: 12
in advance • despite advances • with advances • to advances • of advances • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.