"admission" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

admission rzeczownik

rzeczownik + admission
Kolokacji: 19
museum admission • college admission • hospital admission • Gallery admission • admission of guilt • ...
admission + rzeczownik
Kolokacji: 42
admission fee • admissions policy • admission charge • admission price • admissions officer • admissions office • admissions standard • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
  • The $3.50 admission charge is a thing of the past.
  • This level and the one above are open to the public for a small admission charge.
  • There will be an admission charge of at least $5.
  • The hall is opened to the general public, often for an admission charge.
  • It is not clear if there was an admission charge.
  • There is no admission charge, but for more information, call 432-2850.
  • There is no admission charge for any of these events.
  • Her performance, free of admission charge, will be presented in Room 108.
  • There's no admission charge, but for information about the society, call 249-7041.
  • There is a small admission charge of £1 for adults, under 16s are free.
6. admissions office = biuro rekrutacji, dział rekrutacji (uczelni) admissions office
11. admission ticket = bilet wstępu admission ticket
13. admissions director = wstępy dyrektor admissions director
admission + czasownik
Kolokacji: 10
Admission includes • admission comes • Admission requires • Admission costs • bus admission rises • ...
czasownik + admission
Kolokacji: 33
gain admission • include admission • seek admission • charge admission • deny admission • offer admission • make an admission • ...
przymiotnik + admission
Kolokacji: 49
free admission • general admission • open admission • tacit admission • early admission • ...
przyimek + admission
Kolokacji: 20
for admission • on admission • of admission • with admission • in admissions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.