"actor" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

actor rzeczownik

rzeczownik + actor
Kolokacji: 47
film actor • character actor • child actor • stage actor • lead actor • movie actor • screen actor • television actor • theatre actor • ...
actor + rzeczownik
Kolokacji: 19
Actor award • Screen Actors Guild • Actors Studio • Screen Actors Guild Award • Actors Theater • ...
actor + czasownik
Kolokacji: 139
actor plays • actor portraying • actor performs • actor appears • actor includes • actor makes • actor says • actor works • actor gets • ...
czasownik + actor
Kolokacji: 55
support Actor • feature actors • win Actor • cast actors • include actors • use actors • actor known • win for Actor • star actors • ...
przymiotnik + actor
Kolokacji: 247
Best Actor • British actor • young actor • English actor • professional actor • famous actor • Outstanding Actor • Australian actor • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 68
1. Best Actor = Najlepszy Aktor Best Actor
3. young actor = młody aktor young actor
6. famous actor = sławny aktor famous actor
8. Australian actor = Australijski aktor Australian actor
9. great actor = wielki aktor great actor
10. comic actor = aktor komediowy comic actor
11. well-known actor = słynny aktor well-known actor
12. Italian actor = Włoski aktor Italian actor
13. black actor = czarnoskóry aktor black actor
14. bad actor = kiepski aktor bad actor
15. male actor = aktor płci męskiej male actor
16. fine actor = wytworny aktor fine actor
17. fellow actor = współ- aktor fellow actor
20. good actor = dobry aktor good actor
23. popular actor = wzięty aktor popular actor
24. only actor = jedyny aktor only actor
26. main actor = główny aktor main actor
27. new actor = nowy aktor new actor
28. different actor = inny aktor different actor
29. principal actor = pierwszy aktor principal actor
30. talented actor = utalentowany aktor talented actor
31. Irish actor = Irlandzki aktor Irish actor
32. notable actor = aktor znakomitości notable actor
34. Swedish actor = Szwedzki aktor Swedish actor
35. local actor = miejscowy aktor local actor
36. successful actor = odnoszący sukcesy aktor successful actor
38. unknown actor = aktor bez nazwiska unknown actor
39. female actor = żeński aktor female actor
40. live actor = żywy aktor live actor
41. prominent actor = znaczący aktor prominent actor
42. Mexican actor = Meksykański aktor Mexican actor
43. amateur actor = naturszczyk, aktor niezawodowy amateur actor
44. aspiring actor = osoba pragnąca zostać aktorem aspiring actor
45. old actor = stary aktor old actor
46. Scottish actor = Szkocki aktor Scottish actor
50. Spanish actor = Hiszpański aktor Spanish actor
53. greatest actor = najbardziej wielki aktor greatest actor
54. political actor = polityczny aktor political actor
55. accomplished actor = znakomity aktor accomplished actor
56. real actor = prawdziwy aktor real actor
57. major actor = główny aktor major actor
58. versatile actor = wszechstronny aktor versatile actor
59. Featured Actor = Przedstawiany Aktor Featured Actor
60. Polish actor = Polski aktor Polish actor
61. white actor = biały aktor white actor
62. Argentine actor = Argentyna aktor Argentine actor
63. Korean actor = Koreański aktor Korean actor
64. non-state actor = podmiot niepaństwowy non-state actor
65. human actor = ludzki aktor human actor
66. serious actor = poważny aktor serious actor
67. Austrian actor = Austriacki aktor Austrian actor
68. occasional actor = sporadyczny aktor occasional actor
przyimek + actor
Kolokacji: 16
including actors • by actors • between actors • with actors • of actors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.