Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"action" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

action rzeczownik

rzeczownik + action
Kolokacji: 109
class action • enforcement action • government action • wave action • police action • enemy action • court action • strike action • ...
action + rzeczownik
Kolokacji: 96
action committee • action film • action plan • action figure • action movie • action program • action sequence • action hero • ...
action + czasownik
Kolokacji: 192
action affects • action results • action takes • action occurs • action follows • action causes • action brings • action leads • ...
czasownik + action
Kolokacji: 258
take action • initiate action • demand action • delay action • action undertaken • require action • perform actions • threaten action • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 98
3. demand action = działanie żądania demand action
4. delay action = działanie opóźnienia delay action
8. threaten action = zagroź działaniu threaten action
9. avoid action = uniknij działania avoid action
10. pursue action = prowadź działanie pursue action
12. oppose action = sprzeciw się działaniu oppose action
15. want action = chciej działanie want action
26. face action = działanie twarzy face action
27. use action = działanie wykorzystania use action
28. get action = dostać działanie get action
29. include action = obejmuj działanie include action
33. await action = czekaj na działanie await action
34. spring into action = zacząć działać, ruszyć do działania, podjąć natychmiastowe działanie spring into action
35. prevent action = nie dopuść do działania prevent action
37. begin action = zacznij działanie begin action
41. prompt action = działanie podpowiedzi prompt action
42. miss in action = opuść w działaniu miss in action
43. involve action = obejmij działanie involve action
44. understand one's actions = rozumieć czyjś czyny understand one's actions
46. authorize action = zezwól na działanie authorize action
47. kill in action = zabij w działaniu kill in action
48. wound in action = rana w działaniu wound in action
49. file an action = wnosić powództwo file an action
51. bring an action = wnieść powództwo, wnieść roszczenie bring an action
52. put into action = wprowadź w życie put into action
53. return to action = powrót do działania return to action
54. carry out actions = przeprowadź czyny carry out actions
55. urge action = działanie pragnienia urge action
56. go into action = zacząć (coś robić), przejść do działania, wkroczyć do akcji go into action
57. action is needed = działanie jest potrzebne action is needed
58. engage in actions = zajmij się czynami engage in actions
59. lead to action = poprowadź do działania lead to action
60. block the action = zablokuj działanie block the action
61. complete action = ukończone działanie complete action
62. action aimed = działanie dążyło action aimed
63. call for action = wezwanie do czynu call for action
64. focus on actions = nacisk na czyny focus on actions
65. watch the action = przyjrzyj się działanie watch the action
67. seek action = zabiegaj o działanie seek action
69. participate in actions = uczestnicz w czynach participate in actions
70. praise one's action = pochwała czyjś działanie praise one's action
73. identify actions = zidentyfikuj czyny identify actions
74. action is made = działanie jest zrobione action is made
75. denounce one's actions = denuncjować czyjś czyny denounce one's actions
76. threaten with action = zagroź działaniem threaten with action
77. start action = działanie początku start action
79. show action = działanie widowiska show action
80. launch action = działanie wystrzelenia launch action
81. see in action = zobacz w działaniu see in action
82. question one's actions = pytanie czyjś czyny question one's actions
84. postpone action = odłóż działanie postpone action
86. translate into action = przetransponuj na działanie translate into action
87. contemplate action = zastanawiaj się nad działaniem contemplate action
88. action is expected = działanie jest oczekiwane action is expected
89. swing into action = przystąpić do działania swing into action
90. find one's actions = znajdować czyjś czyny find one's actions
91. force action = działanie siły force action
92. give action = udziel działania give action
93. mean action = chciej działanie mean action
94. guide one's actions = przewodnik czyjś czyny guide one's actions
95. action designed = działanie zaprojektowało action designed
96. combine action = działanie kombajnu combine action
97. action committed = działanie popełniło action committed
98. commence action = wszcznij działanie commence action
przymiotnik + action
Kolokacji: 455
legal action • military action • affirmative action • disciplinary action • far action • direct action • immediate action • political action • ...
przyimek + action
Kolokacji: 36
into action • of action • for action • in action • through action • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.