GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"action" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

action rzeczownik

rzeczownik + action
Kolokacji: 109
class action • enforcement action • government action • wave action • police action • enemy action • court action • strike action • ...
action + rzeczownik
Kolokacji: 96
action committee • action film • action plan • action figure • action movie • action program • action sequence • action hero • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
2. action film = film akcji, film sensacyjny action film
4. action figure = figurka z ruchomymi kończynami (najczęściej przedstawiająca znaną lub fikcyjną postać) action figure
5. action movie = film akcji, film sensacyjny action movie
  • The film is an action movie which has got good music.
  • How often do you see that in an action movie?
  • He'd taken the name from a character in an action movie.
  • It is an okay film for those, who like an average action movie.
  • A live action movie based on the book is planned.
  • But I just can't believe what action movies have become.
  • A live action movie was released on June 18, 2010.
  • The studio people had told me it was going to be a small action movie.
  • It was also used as the title of an action movie.
  • Like the most incredible action movie you have ever seen.
7. action sequence = ciąg działania action sequence
8. action hero = bohater książki lub filmu akcji action hero
9. action scene = scena działania action scene
10. Action Sport = Działanie Sport Action Sport
11. action potential = potencjał czynnościowy action potential
12. action group = grupa zadaniowa, grupa operacyjna action group
13. Action Party = Działanie Przyjęcie Action Party
15. Nonstop Action Wrestling = Nonstop Działanie walcząc w zapasach Nonstop Action Wrestling
16. full-colour action image = obraz działania barwny full-colour action image
17. class action lawsuit = proces pozwu grupowego class action lawsuit
18. action image = obraz działania action image
19. National Action Party = Krajowe działanie Przyjęcie National Action Party
20. Cricket action photo = Zdjęcie działania do krykieta Cricket action photo
21. class action suit = pozew łączny, powództwo grupowe, pozew grupowy, sprawa z powództwa grupowego, pozew zbiorowy class action suit
22. Action Center = centrum akcji (Windowsa) Action Center
23. action thriller = thriller działania action thriller
24. full-colour union action image = obraz działania barwny związkowy full-colour union action image
25. union action photo = zdjęcie działania związkowe union action photo
26. action policy = działanie polityka action policy
27. Action Comic = Działanie Komik Action Comic
28. action series = działanie seria action series
29. action star = działanie gwiazda action star
action + czasownik
Kolokacji: 192
action affects • action results • action takes • action occurs • action follows • action causes • action brings • action leads • ...
czasownik + action
Kolokacji: 258
take action • initiate action • demand action • delay action • action undertaken • require action • perform actions • threaten action • ...
przymiotnik + action
Kolokacji: 455
legal action • military action • affirmative action • disciplinary action • far action • direct action • immediate action • political action • ...
przyimek + action
Kolokacji: 36
into action • of action • for action • in action • through action • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.