Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"account" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

account rzeczownik

rzeczownik + account
Kolokacji: 157
bank account • Twitter account • retirement account • eyewitness account • email account • newspaper account • savings account • ...
account + rzeczownik
Kolokacji: 35
account executive • account manager • account number • account book • account holder • account deficit • account balance • ...
account + czasownik
Kolokacji: 96
account suggests • account differs • account describes • account says • account appears • account varies • account makes • ...
czasownik + account
Kolokacji: 131
settle accounts • take account • hear accounts • keep accounts • sign up for an account • handle one's account • read one's account • ...
przymiotnik + account
Kolokacji: 381
detailed account • personal account • historical account • full account • private account • contemporary account • official account • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 57
1. detailed account = konto analityczne detailed account
2. personal account = konto osobiste, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, ROR personal account
6. contemporary account = współczesna relacja contemporary account
9. fictionalized account = zbeletryzowane konto fictionalized account
10. first-hand account = zeznanie z pierwszej ręki first-hand account
  • Trade makes up about 90 percent of the current account.
  • Find someone who has a current account at the bank.
  • The current account was $10.73 billion in December, 16 percent lower than the same period a year earlier.
  • The average credit interest paid on current accounts is just 0.78pc.
  • Last year, the American deficit in the current account was $154 billion.
  • No interest is paid on a current account by most banks.
  • It's not a right to receive credit interest on a current account.
  • Losing interest According to the bank, 49% of people think all current accounts are pretty similar, but this is not the case.
  • They have been building up balances in their current account for some four months.
  • Verdict This is the best interest rate offered on a current account.
13. early account = wczesne konto early account
15. new account = nowe konto new account
16. free account = darmowy rachunek free account
17. good account = dobre konto good account
20. Swiss bank account = konto w banku szwajcarskim Swiss bank account
21. large account = duże konto large account
22. accurate account = dokładne sprawozdanie accurate account
24. firsthand account = konto z pierwszej ręki firsthand account
25. vivid account = żywe konto vivid account
27. corporate account = rachunek firmowy corporate account
28. autobiographical account = autobiograficzna relacja autobiographical account
29. complete account = kompletne konto complete account
30. comprehensive account = rachunek o szerokim zastosowaniu comprehensive account
31. joint account = wspólny rachunek bankowy, wspólne konto joint account
33. true account = prawdziwe konto true account
34. offshore account = morskie konto offshore account
35. short account = konto sprzedaży bez pokrycia short account
36. national account = klient posiadający wiele oddziałów w całym kraju national account
37. popular account = popularne konto popular account
39. public account = publiczne konto public account
40. financial account = rachunek finansowy financial account
41. later account = później konto later account
42. special account = konto specjalne special account
43. definitive account = ostateczne konto definitive account
44. small account = ciche konto small account
45. big account = duże konto big account
46. old account = stare konto old account
47. fascinating account = pasjonujące konto fascinating account
49. recent account = niedawne konto recent account
50. lively account = ożywione konto lively account
51. factual account = konto oparte na faktach factual account
52. little account = mało konta little account
53. only account = jedyne konto only account
54. graphic account = rachunek graficzny graphic account
55. biographical account = biograficzne konto biographical account
56. interesting account = interesujące konto interesting account
57. American account = Amerykańskie konto American account
przyimek + account
Kolokacji: 22
into account • in one's account • to one's account • on one's account • from one's account • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.