ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"account" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

account rzeczownik

rzeczownik + account
Kolokacji: 157
bank account • Twitter account • retirement account • eyewitness account • email account • newspaper account • savings account • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 46
3. news account = wiadomości konto news account
6. email account = konto e-mail email account
8. savings account = rachunek oszczędnościowy, konto oszczędnościowe savings account
9. expense account = fundusz reprezentacyjny expense account
10. users account = użytkownicy uważają users account
  • Having a user account shouldn't make you able to r00t the machine.
  • All user accounts were lost in the process, so the users had to sign up again.
  • Over 4.5 million individual user accounts are now registered with the system.
  • More than 500 new user accounts are registered every day.
  • From here, you can view and manage all user accounts.
  • You might want to start using a limited user account on Vista.
  • Within the first six hours after launch over 113,000 user accounts were created.
  • By definition, it cannot do that from a limited user account.
  • These sites claim millions of user accounts from all over the world.
  • Despite its 2-3 million page views per month, the network has only about 3000 active user accounts.
11. checking account = rachunek bieżący checking account
12. escrow account = rachunek powierniczy escrow account
13. investment account = konto inwestycyjne investment account
16. account of one's death = konto z czyjś śmierć account of one's death
18. Facebook account = Facebook konto Facebook account
20. account of one's journey = konto z czyjś podróż account of one's journey
21. YouTube account = YouTube konto YouTube account
22. advertising account = klient agencji reklamowej advertising account
23. account of one's time = konto z czyjś czas account of one's time
24. account of one's work = konto z czyjś praca account of one's work
25. customer account = konto klienta customer account
26. witness account = konto świadka witness account
27. campaign account = konto kampanii campaign account
28. press account = konto prasowe press account
30. account of one's career = konto z czyjś kariera account of one's career
31. brokerage account = rachunek maklerski brokerage account
32. money market account = rachunek środków lokowanych na rynku pieniężnym money market account
33. account of one's activities = konto z czyjś działalności account of one's activities
34. account of one's visit = konto z czyjś wizyta account of one's visit
37. business account = konto firmowe, rachunek firmowy business account
38. bank money market account = rachunek środków lokowanych na rynku pieniężnym bankowy bank money market account
41. deposit account = rachunek depozytowy deposit account
42. trust account = rachunek powierniczy trust account
43. credit account = konto kredytowe credit account
44. media account = konto medialne media account
45. account of one's role = konto z czyjś rola account of one's role
46. account of one's trip = konto z czyjś podróż account of one's trip
account + rzeczownik
Kolokacji: 35
account executive • account manager • account number • account book • account holder • account deficit • account balance • ...
account + czasownik
Kolokacji: 96
account suggests • account differs • account describes • account says • account appears • account varies • account makes • ...
czasownik + account
Kolokacji: 131
settle accounts • take account • hear accounts • keep accounts • sign up for an account • handle one's account • read one's account • ...
przymiotnik + account
Kolokacji: 381
detailed account • personal account • historical account • full account • private account • contemporary account • official account • ...
przyimek + account
Kolokacji: 22
into account • in one's account • to one's account • on one's account • from one's account • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.