"access" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

access rzeczownik

rzeczownik + access
Kolokacji: 68
Internet access • WHEELCHAIR ACCESS • road access • subscription access • Web access • market access • Public access • ...
access + rzeczownik
Kolokacji: 68
access road • access code • Access Hollywood • access point • access route • access control • access memory • access panel • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. access road = droga dojazdowa access road
2. access code = kod dostępu access code
3. Access Hollywood = Dostęp hollywoodzki Access Hollywood
4. access point = punkt dostępowy, koncentrator AP (w sieciach bezprzewodowych) access point
5. access route = trasa dojazdowa access route
6. access control = kontrola dostępu (np. do pomieszczeń tylko dla personelu) access control
7. access memory = pamięć dostępu access memory
8. access panel = panel dostępu access panel
9. access door = drzwiczki kontrolne access door
10. access ramp = pochylnia dostępu access ramp
11. access right = prawo dostępu, prawo do kontaktu, prawo do widywania się access right
12. access hatch = właz dostępu access hatch
13. access tunnel = tunel dostępu access tunnel
14. access journal = czasopismo dostępu access journal
15. access charge = koszt dostępu access charge
access + czasownik
Kolokacji: 16
Access requires • access makes • access allows • access provides • Access denies • ...
czasownik + access
Kolokacji: 96
provide access • gain access • allow access • deny access • limit access • block access • grant access • restrict access • ...
przymiotnik + access
Kolokacji: 177
easy access • direct access • free access • full access • equal access • limited access • open access • unlimited access • ...
przyimek + access
Kolokacji: 21
without access • including access • over access • with access • for access • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.