KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"academic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

academic przymiotnik

academic + rzeczownik
Kolokacji: 381
academic journal • academic program • academic institution • academic achievement • academic career • academic study • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 99
1. academic year = rok akademicki academic year
2. academic journal = naukowe czasopismo academic journal
3. academic program = naukowy program academic program
6. academic career = naukowa kariera academic career
7. academic study = naukowa nauka academic study
9. academic standard = naukowy standard academic standard
10. academic research = naukowe badania academic research
11. academic excellence = naukowa perfekcja academic excellence
12. academic community = naukowa społeczność academic community
13. academic discipline = naukowa dyscyplina academic discipline
14. academic department = katedra (jednostka organizacyjna uczelni) academic department
16. academic freedom = wolność akademicka academic freedom
17. academic degree = stopień akademicki academic degree
18. academic subject = temat akademicki academic subject
19. academic course = kurs akademicki academic course
20. academic record = naukowy zapis academic record
21. academic affair = naukowa sprawa academic affair
22. academic circle = koło naukowe academic circle
23. academic activity = naukowa działalność academic activity
24. academic environment = naukowe środowisko academic environment
25. academic training = naukowe szkolenie academic training
26. academic interest = naukowy interes academic interest
27. academic field = naukowe pole academic field
28. academic conference = konferencja naukowa academic conference
29. academic work = naukowa praca academic work
30. academic life = akademickie życie academic life
31. academic staff = naukowy personel academic staff
32. academic center = naukowe centrum academic center
33. academic world = środowisko akademickie academic world
34. academic paper = naukowy papier academic paper
35. academic position = naukowa pozycja academic position
36. academic building = naukowy budynek academic building
37. academic scholarship = naukowe osiągnięcia naukowe academic scholarship
38. academic researcher = naukowy pracownik naukowy academic researcher
39. academic background = naukowe pochodzenie academic background
40. academic credential = naukowe uwierzytelnienie academic credential
41. academic curriculum = naukowy program nauczania academic curriculum
42. academic qualification = naukowe kwalifikacje academic qualification
43. academic education = naukowa edukacja academic education
44. academic need = naukowa potrzeba academic need
45. academic skill = naukowa biegłość academic skill
46. academic article = naukowy artykuł academic article
48. academic school = szkoła przygotowująca do edukacji na studiach wyższych, szkoła na wysokim poziomie academic school
49. academic library = biblioteka akademicka academic library
50. academic publication = publikacja naukowa academic publication
51. academic post = posada na uczelni academic post
52. academic expert = naukowy specjalista academic expert
53. academic ability = umiejętność akademicka academic ability
54. academic credit = naukowy kredyt academic credit
55. academic area = naukowy obszar academic area
56. academic pursuit = naukowa pościg academic pursuit
57. academic standing = pozycja naukowa academic standing
58. academic unit = naukowa jednostka academic unit
59. academic literature = piśmiennictwo naukowe academic literature
60. academic reputation = naukowa reputacja academic reputation
61. academic organization = naukowa organizacja academic organization
62. academic debate = akademicka debata academic debate
63. academic problem = naukowy problem academic problem
64. academic setting = naukowe ustawienie academic setting
65. academic appointment = naukowe spotkanie academic appointment
66. academic book = skrypt, podręcznik akademicki, podręcznik szkolny, książka naukowa academic book
67. academic progress = naukowy postęp academic progress
68. academic class = naukowa klasa academic class
69. academic administrator = naukowy administrator academic administrator
70. academic level = naukowy poziom academic level
71. academic exercise = czysto akademickie ćwiczenie academic exercise
72. academic writing = naukowe pisanie academic writing
73. academic rigor = naukowy rygor academic rigor
74. academic support = naukowe wsparcie academic support
75. academic goal = naukowy cel academic goal
76. academic honor = naukowy honor academic honor
77. academic competition = naukowa konkurencja academic competition
79. academic experience = naukowe doświadczenie academic experience
80. academic historian = naukowy historyk academic historian
81. academic tradition = tradycja akademicka academic tradition
82. academic result = naukowy wynik academic result
83. academic quality = naukowa jakość academic quality
85. academic society = naukowe społeczeństwo academic society
86. academic works = naukowy pracuje academic works
88. academic award = naukowa nagroda academic award
89. academic reason = naukowy powód academic reason
90. academic economist = naukowy ekonomista academic economist
91. academic exchange = naukowa wymiana academic exchange
92. academic leader = naukowy przywódca academic leader
93. academic group = naukowa grupa academic group
94. academic scientist = naukowy naukowiec academic scientist
95. academic adviser = opiekun naukowy studentów academic adviser
96. academic session = sesja akademicka academic session
97. academic style = akademicki styl academic style
98. academic discussion = akademicka dyskusja academic discussion
przysłówek + academic
Kolokacji: 5
purely academic • largely academic • strictly academic • overly academic • merely academic

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.