"abuse" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

abuse rzeczownik

rzeczownik + abuse
Kolokacji: 34
child abuse • drug abuse • substance abuse • alcohol abuse • rights abuse • childhood abuse • drug alcohol abuse • sex abuse • ...
abuse + rzeczownik
Kolokacji: 25
abuse case • abuse scandal • abuse victim • substance abuse problem • abuse allegation • ...
abuse + czasownik
Kolokacji: 15
abuse occurs • caused by abuse • abuse takes • abuse continues • abuse leads • ...
czasownik + abuse
Kolokacji: 66
prevent abuse • abuse committed • suffer abuse • report abuse • investigate abuses • accuse of abuse • take abuse • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. prevent abuse = zapobiegać nadużyciom prevent abuse
4. report abuse = nadużycie raportu report abuse
6. accuse of abuse = oskarż o nadużycie accuse of abuse
7. take abuse = weź nadużycie take abuse
8. survive one's abuse = przeżywać czyjś nadużycie survive one's abuse
9. include abuse = obejmuj nadużycie include abuse
10. involve abuse = obejmij nadużycie involve abuse
11. charge with abuse = opłata z nadużyciem charge with abuse
12. shout abuse = nadużycie okrzyku shout abuse
przymiotnik + abuse
Kolokacji: 65
sexual abuse • physical abuse • verbal abuse • domestic abuse • emotional abuse • alleged abuse • widespread abuse • ...
przyimek + abuse
Kolokacji: 19
against abuse • of abuse • about abuse • for abuse • from abuse • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.