"useful glossary" — Słownik kolokacji angielskich

useful glossary kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przydatny słowniczek
  1. useful przymiotnik + glossary rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Everything is explained clearly and well, and there's a useful glossary for those who want more information.

    Podobne kolokacje: