"useful glossary" — Słownik kolokacji angielskich

useful glossary kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przydatny słowniczek
  1. useful przymiotnik + glossary rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja
    Podobne kolokacje: