"Mentor Ohio" — Słownik kolokacji angielskich

Mentor Ohio kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Mentor Ohio
  1. mentor rzeczownik + Ohio rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja
    Podobne kolokacje: