"Mentor Ohio" — Słownik kolokacji angielskich

Mentor Ohio kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Mentor Ohio
  1. mentor rzeczownik + Ohio rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Walter Wellman was born in Mentor, Ohio, in 1858.

    Podobne kolokacje: