Przytrzymaj SHIFT, aby uzyskać wielką literę.

"am fünfzehnten August" po polsku — Słownik niemiecko-polski