Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"vehicle" po polsku — Słownik angielsko-polski

obrazek do "vehicle" po polsku All - Terrain Vehicle ... ... vehicle tests at ... Generalnie pojazd wygląda jak ucięty ...
rzeczownik
  1. pojazd formal [COUNTABLE]
    We heard a vehicle approaching. (Usłyszeliśmy zbliżający się pojazd.)
    Where's your vehicle? (Gdzie jest twój pojazd?)
  2. narzędzie, środek, sposób formal [COUNTABLE]
  3. film lub program telewizyjny, który ma promować jakąś gwiazdę [COUNTABLE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "vehicle"

SUV , sport-utility vehicle = samochód typu SUV
motor vehicle = pojazd mechaniczny
commercial vehicle = pojazd użytkowy (do przewozu towarów lub pasażerów)
aerial vehicle = pojazd latający, pojazd powietrzny
launch vehicle = rakieta nośna
no vehicles = zakaz ruchu w obu kierunkach
off-road vehicle , ORV (skrót) = pojazd terenowy, samochód terenowy
unmanned aerial vehicle , UAV (skrót) = bezzałogowy statek latający, dron
recreational vehicle , RV (skrót) = samochód turystyczny, kamper +1 znaczenie
all-terrain vehicle , ATV = pojazd terenowy +1 znaczenie
Department of Motor Vehicles , DMV (skrót) = Departament Pojazdów Mechanicznych, Biuro pojazdów mechanicznych (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie)
HOV lane , high-occupancy vehicle lane = pas ruchu dla samochodów przewożących trzech lub więcej pasażerów
car insurance , auto insurance , vehicle insurance = ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie komunikacyjne
armoured vehicle British English , armored vehicle American English = pojazd opancerzony
advertising vehicle = instrument reklamy, nośnik reklamy
media vehicle = nośnik środków przekazu
image vehicle = nośnik wizerunku
reconnaissance vehicle = wóz rozpoznawczy
motor vehicle theft = kradzież pojazdu
remotely operated underwater vehicle = zdalnie kierowany pojazd podwodny
Infantry Fighting Vehicle , IFV = bojowy wóz piechoty
cavalry fighting vehicle , CFV (skrót) = pojazd bojowy kawalerii
Armoured Fighting Vehicle , AFV = opancerzony pojazd bojowy
high-sided vehicle = wysoki pojazd
mass media vehicle = nośnik środków masowego przekazu
zero-emission vehicle = pojazd ekologiczny
re-entry vehicle = część statku kosmicznego (odczepiająca się i wracająca na ziemię)
autonomous underwater vehicle , AUV (skrót) = autonomiczny pojazd podwodny
heavy goods vehicle British English , HGV British English = ciężarówka
public service vehicle , PSV = środek transportu publicznego
rear-engined vehicle = pojazd z silnikiem umieszczonym z tyłu
no vehicles width shown = zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad...
armoured recovery vehicle , ARV = wóz zabezpieczenia technicznego, WZT
light armoured vehicle , LAV = lekki samochód pancerny
military engineering vehicle = maszyna inżynieryjno-drogowa
vehicle routing problem , VRP (skrót) = problem marszrutyzacji
single-track vehicle = jednoślad
vehicle registration certificate = dowód rejestracyjny pojazdu
give way to oncoming vehicles = ustąp pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka
Diki ma wbudowany mechanizm zakładek. Lubisz to?