"ustawienia" po angielsku — Słownik polsko-angielski

ustawienia

rzeczownik
 1. settings **  
  This was one of the many settings for the game. (To było jedno z wielu ustawień gry.)
czasownik
 1. position *****
 2. site *****
  • lokować (np. fabrykę), ustawiać (np. pomnik)
   The government decided to site the monument next to the church. (Rząd postanowił ustawić pomnik obok kościoła.)
 3. stand *****
 4. troop ****
  • gromadzić (się), ustawiać (się szeregami)
   The students trooped in front of the school. (Uczniowie zgromadzili się przed szkołą.)
   All children have to troop in front of the school. (Wszystkie dzieci muszą ustawić się szeregami przed szkołą.)
 5. range ****   British English [TRANSITIVE]
  She ranged her dolls on the bed. (Ona ustawiła swoje lalki na łóżku.)
 6. marshal *
 7. align * , także: aline
 8. erect *
 9. dispose *
 10. array **
  • ustawiać, układać literary
   Can you array these books on the shelf? (Czy możesz ustawić te książki na półce?)
 11. trim **
 12. fix ***
rzeczownik
 1. setting ***
  • ustawienie (temperatury), regulacja (urządzenia) [COUNTABLE]
   The setting of the temperature in this room is too low. (Ustawienie temperatury w tym pokoju jest zbyt niskie.)
 2. aspect ***
  • położenie, ustawienie [COUNTABLE]
   The aspect of these rooms is adverse. (Położenie tych pokoi jest niekorzystne.)
   We learned about stars aspect. (Uczyliśmy się o położeniu gwiazd.)
 3. alignment * , także: alinement
  • ustawienie (w linii), wyrównanie
   Unfortunately, the single currency has not resulted in economic alignment so far. (Niestety, wspólna waluta jak na razie nie przyczyniła się do wyrównania sytuacji gospodarczej.)
 4. arrangement ***
 5. configuration *
 6. standing **
 7. disposition *
 8. placing
 9. line-up , także: lineup *
 10. prearrangement
 11. disposure
czasownik
 1. set *****
  • ustawić, nastawić [TRANSITIVE]
   We've got mice in our cellar so we've got to set traps. (Mamy myszy w piwnicy, więc musimy ustawić pułapki.)
   I set the alarm for 7 am. (Ustawiłem budzik na 7 rano.)
   Have you set up the video recorder? (Czy nastawiłeś nagrywarkę wideo?)
phrasal verb
 1. set somebody up
czasownik
 1. dress ****

Pytania i odpowiedzi — "ustawienia"