Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"urge" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. pragnienie (zrobienia czegoś), popęd (seksualny)
  I couldn't resist the urge to steal that video camera from the shop. (Nie mogłem oprzeć się pragnieniu, aby ukraść tamtą kamerę wideo ze sklepu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zalecać, nakłaniać [TRANSITIVE]
  try very hard to persuade somebody to do something
  I had a headache, and my mother urged me to take some painkillers. (Miałem bół głowy i moja mama zaleciła mi wzięcie środków przeciwbólowych.)
 2. popędzać, zaganiać, naglić [TRANSITIVE]
  The boss urged the workers to finish the project that day. (Szef ponaglał swoich pracowników, aby skończyli ten projekt tamtego dnia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "urge"

sexual urge , sex urge = popęd seksualny
sex drive , sexual drive , sex urge = popęd seksualny, popęd płciowy
urge somebody to do something = ponaglać kogoś do zrobienia czegoś, nakłaniać kogoś do zrobienia czegoś
urge somebody on = stale kogoś motywować
urge patience on somebody = zalecać komuś cierpliwość
feel an urge to do something = odczuwać pragnienie zrobienia czegoś
compelling urge to do something = silna chęć aby coś zrobić
have an urge to do something = mieć chęć, potrzebę, aby coś zrobić
urging = ponaglenie, usilne nakłanianie