Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"toughness" po polsku — Słownik angielsko-polski

toughness

rzeczownik
  1. twardość, wytrzymałość (materiału)
  2. bezwzględność (charakteru)

toughness rzeczownik

I could sense the toughness of the decision in his voice.

Mogłem wyczuć trudność decyzji w jego głosie.

Still, the police are making a big show of toughness this year.

Jeszcze, policja robi wielkie widowisko bezwzględności w tym roku.

He could run and there was never a question about his toughness.

Mógł pobiec i nie było nigdy pytania o jego bezwzględność.

"Our defense came in and showed a lot of toughness."

"Nasza obrona upowszechniła się i wykazała dużo bezwzględności."

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "toughness"

tough = trudny, wymagający +8 znaczeń
that's tough! , tough! = mówi się trudno!, trudno!
competitive toughness = twarda postawa wobec konkurencji
tough decision = trudna decyzja
tough questions = trudne pytania
tough guy = twardziel, maczo (ironicznie) +1 znaczenie
tough love = wychowanie polegające na uczeniu samodzielności
tough call = trudna decyzja
tough competition = twarda konkurencja
tough luck! = pech! (dla wyrażenia braku współczucia) +1 znaczenie
tough customer = twardziel, twardy zawodnik
tough cookie = twarda sztuka, twardziel
tough-minded = twardy, bezkompromisowy
tough-talking = twardy, zdecydowany
hang tough = nie dawać się
tough area = niebezpieczny obszar (np. w mieście)
tough shit! = a to pech!
a tough nut to crack = twardy orzech do zgryzienia
tough on crime = twarde stanowisko wobec przestępczości
be a tough call = być trudną decyzją
toughly = mocno, twardo
tough nut to crack informal , hard nut to crack informal = twardy orzech do zgryzienia (trudny problem)
tough on somebody , tough with somebody = nieubłagany wobec kogoś
tough neighbourhood = niebezpieczne sąsiedztwo
tough something out = przetrzymać coś, przetrzymywać coś
toughly-worded = ostro sformułowany
be tough going = być trudnym do przeczytania
tough as old boots = być twardym (psychicznie)
make a tough call = podjąć trudną decyzję
tough part of town = niebezpieczna dzielnica
it's tough doing something = trudne jest robienie czegoś
be tough on somebody = sprawiać komuś trudności
as tough as nails , as tough as old boots = być twardym jak skała
when the going gets tough the tough get going = kiedy zaczynają się poważne problemy, silni ludzie zaczynają działać
have a tough time doing something = namęczyć się przy robieniu czegoś
have a tough time of it = stawać w obliczu trudnych problemów
as hard as nails , as tough as nails = twardy jak skała
Słownik Diki to najlepszy serwis edukacyjny roku 2010.