Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"topology" po polsku — Słownik angielsko-polski

topology

rzeczownik
  1. topologia (dział matematyki zajmujący się badaniem własności przestrzeni topologicznych oraz ich przekształceń)
  2. topologia (fizyczne i logiczne uporządkowanie węzłów w sieci LAN)

topology rzeczownik

They play an important role in number theory and topology.

Oni odgrywają ważną rolę w teorii liczb i topologii.

From 1948 to 1980 he was the head of the topology section.

Od 1948 do 1980 był dyrektorem części topologii.

In topology this sort of space is called a 2-complex.

W topologii ten rodzaj przestrzeni jest nazywany 2-kompleks.

All this kind of information can be described using topology.

Cały ten rodzaj informacji mogą opisywać jako używanie topologii.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "topology"

differential topology = topologia różniczkowa
Szybki i przejrzysty. Natychmiast dostajesz tłumaczenie.