Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"tenesmus" po polsku — Słownik angielsko-polski

tenesmus

rzeczownik
  1. bolesne parcie na mocz lub stolec

tenesmus rzeczownik

Pain relief is administered concomitantly to the treatment of the primary disease causing tenesmus.

Ból ulga jest zarządzana łącznie do traktowania głównego powodowania choroby tenesmus.

Constipation is improved in 50% of cases, but often urgency and tenesmus are created.

Zaparcie jest poprawione na 50% przypadków, ale często pilna potrzeba i tenesmus są stworzone.

Obstructed defecation frequently gives rise to a symptom called tenesmus.

Przesłonięte wypróżnienie często daje początek przejaw zadzwonić tenesmus.

Symptoms are usually minimal, but mucous discharge, bleeding, and tenesmus may be present.

Przejawy są zazwyczaj minimalne, ale śluzowe zwolnienie, krwawiąc, i tenesmus móc być obecnym.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Słownik Diki to najlepszy serwis edukacyjny roku 2010.