Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"synonym" po polsku — Słownik angielsko-polski

synonym

rzeczownik
  1. synonim
    Synonyms are words that have the same or very similar meaning. (Synonimy to słowa, które mają takie samo lub bardzo podobne znaczenie.)
    What is the synonym for the word "friend"? (Jaki jest synonim słowa "przyjaciel"?)
    The word "quiet" is a synonym for the word "silent." (Wyraz "quiet" jest synonimem wyrazu "silent".)

synonym rzeczownik

The word mark is used as a synonym for record.

Znacznik słowa jest używany jako synonim zapisu.

She has become a synonym for things that are bad.

Została synonimem rzeczy, które są złe.

The sun was no longer a synonym one could use.

Słońce nie było już synonimem, którego jeden mógł użyć.

It is most often seen as a synonym of almost.

To jest najczęściej zobaczony siebie jako synonim z prawie.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "synonym"

synonymous , synonymic = synonimiczny, bliskoznaczny (np. wyraz)
Diki ma 200000 nagrań Brytyjczyków i Amerykanów. Lubisz to?