Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"supportable" po polsku — Słownik angielsko-polski

supportable

przymiotnik
  1. do podtrzymania, podtrzymywalny (np. rozwój, system)
  2. znośny (o warunkach), do wytrzymania (np. o bólu)

supportable przymiotnik

It was cost effective, and low enough technology to be supportable by local industry.

To było oszczędne, i wystarczająco niska technika być dopuszczalnym przez lokalny przemysł.

I had suspicions, based only on my own knowledge, and with no supportable evidence.

Miałem podejrzenia co, oparty tylko na mojej własnej wiedzy, i z żadnymi dopuszczalnymi dowodami.

"It is not supportable for any of the reasons articulated by the board."

"To nie jest dopuszczalne dla któregokolwiek z powodów wyrażonych według tablicy."

But the rationale for picking 60 has become less supportable over the years.

Ale powody dla wybierania 60 stał się mniej dopuszczalny przez lata.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "supportable"

portable , transportable = przenośny, łatwy do przeniesienia
insupportable = nieznośny, rażący
portability = przenośność
Diki jest darmowy, szybki i multimedialny. Lubisz to?