Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"subsequent" po polsku — Słownik angielsko-polski

przymiotnik
  1. kolejny, dalszy, późniejszy formal
    Any subsequent changes must be approved. (Wszelkie dalsze zmiany muszą zostać zatwierdzone.)

subsequent przymiotnik

But then so did her subsequent research in the field.

Ale przecież tak zrobił jej późniejsze badania w terenie.

A second or subsequent order may last up to four weeks.

Drugi albo późniejszy porządek może trwać do czterech tygodni.

A lot of other things seemed different then too, before subsequent history got in the way.

Wiele innych rzeczy wyglądało na inne wtedy też zanim późniejsza historia kupiła drogę.

And he said it happened 10 more times in subsequent years.

I powiedział, że to zdarza się 10 więcej czasów za dalsze lata.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

subsequent to

przyimek
  1. po
    Subsequent to his promotion Sam submitted his resignation. (Po otrzymaniu awansu Sam złożył rezygnację.)

subsequent to przyimek

They brought in 190 of these subsequent to a May 1963 agreement.

Przynieśli 190 z te późniejszy do maja 1963 zgoda.

Only 8 of the 53 have hit more home runs in a season subsequent to 1987.

Tylko 8 z 53 uderzyć bardziej do domu dociera porę roku późniejszy do 1987.

Subsequent to this there was a long period of peace.

Późniejszy do tego był długi okres pokoju.

Subsequent to 1879, two more attempts were made in 1882 and 1887.

Późniejszy do 1879, dwa więcej prób zostało zrobionych w 1882 i 1887.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "subsequent"

subsequently = następnie, potem
Słownik Diki to najlepszy serwis edukacyjny roku 2010.