Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"statement" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. twierdzenie, oświadczenie [COUNTABLE]
  The company issued a statement concerning the cause of the explosion. (Firma opublikowała oświadczenie dotyczące przyczyny eksplozji.)
  The professor used numerous documents to back up his statements. (Profesor użył licznych dokumentów aby poprzeć swoje twierdzenie.)
 2. zestawienie (np. dokonanych płatności), wyciąg (bankowy) [COUNTABLE]
  I receive a bank statement every month. (Każdego miesiąca dostaję wyciąg bankowy.)
 3. komunikat [COUNTABLE]
 4. wyrażenie, wypowiedź formal [UNCOUNTABLE]

statement rzeczownik

At one point, someone questions a statement on a police report.

But I think the statement has to be taken as a whole.

His statement may have been the most important of the morning.

The statement was not the first of its kind here.

czasownik
 1. uznawać dziecko w wieku szkolnym za wybitnie uzdolnione przyznając jednocześnie dodatkowe fundusze na naukę British English

Pytania i odpowiedzi — "statement"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "statement"

understatement = powściągliwość, delikatne ujęcie (czegoś), umniejszanie, niedopowiedzenie
overstatement = przesada, wyolbrzymienie
financial statement , finance statement = raport finansowy, sprawozdanie finansowe
misstatement = błędne oświadczenie, nieścisłość
mission statement = hasło przewodnie
opening statement = oświadczenie wstępne
restatement = ponowne przedstawienie
policy statement = statut
joint statement = wspólne oświadczenie
fashion statement = ekstrawaganckie ubranie
bank statement = wyciąg z banku
account statement = wyciąg z konta bankowego
closing statement = zestawienie końcowe (np. obrotów handlowych)
press statement = oświadczenie prasowe
make a fashion statement = nosić się ekstrawagancko
paperless statement , e-statement = wyciąg elektroniczny
positioning statement = informacja o pozycjonowaniu
risk statement = deklaracja ryzyka
operating statement = sprawozdanie z działalności
active statement = instrukcja akcji
assignment statement = instrukcja przypisania
fraudulent statement = fałszywe zeznanie
recapitulative statement = informacja podsumowująca (informacja składana dla transakcji wewnątrzwspólnotowych)
cash report , cash statement = raport kasowy
statement of claim = twierdzenie powództwa
financial statement disclosure = obowiązek ujawnienia sprawozdania finansowego
deficiency account , deficiency statement = rachunek deficytowy
cash flow statement = sprawozdanie z przepływów pieniężnych
cash and flow statement = raport kasowy
copy strategy statement = strategia tekstu reklamy
statements of means = oświadczenie finansowe
financial flow statement = zestawienie przepływów finansowych
financial statement analysis = analiza sprawozdania finansowego
production quota statement = deklaracja kwot produkcyjnych
right to refuse statements = prawo do odmowy składania zeznań
profit and loss account British English , profit and loss statement American English = rachunek zysków i strat
200 tys. nagrań native speakerów. Uczysz się wymowy.