Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"spell" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
Formy nieregularne: past tense (British English)  spelt, past participle (British English)  spelt, past tense (American English)  spelled , , past participle (American English)  spelled ,
 1. literować, przeliterować (w mowie lub piśmie) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Could you spell that, please? (Mógłbyś to przeliterować, proszę?)
  How do you spell "comfortable"? (Jak się pisze "comfortable"?)
  Could you spell your name again? (Czy mógłbyś ponownie przeliterować swoje nazwisko?)
 2. czytać się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  How do you spell the word "pneumonia"? (Jak czyta się słowa "pneumonia"?)
 3. zwiastować, zapowiadać [TRANSITIVE]

spell czasownik

First they have to learn how to spell their team name.

Najpierw oni muszą nauczyć się pisać poprawnie ich imię zespołowe.

She asked me to spell out what I thought was needed.

Poprosiła mnie by przeliterować co pomyślałem był potrzebny.

Did we know how to spell his name, he asked.

Potrafiliśmy przeliterować jego imię, zapytał.

Others spelled out what they said needed to be done.

Inni przeliterowali co powiedzieli potrzebować zostać skończonym.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zaklęcie, urok [COUNTABLE]
  The wizard cast a spell on the princess. (Czarodziej rzucił czar na księżniczkę.)
  link synonim: charm
 2. okres (zazwyczaj krótki czas, gdy coś miało miejsce) [COUNTABLE]

spell rzeczownik

What happened before the first cold spell of the year?

Co zdarzyło się przed pierwszą falą chłodów roku?

The last thing I want to do is break the spell.

Ostatnia rzecz chcę robić jest sprawiać, że czar pryska.

Like I was in some sort of a spell or something.

Tak jak byłem w jakimś rodzaju zaklęcia albo co.

But I could do with a spell of your training.

Ale mogłem tolerować zaklęcie twojego szkolenia.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

spell somebody

czasownik
 1. zastąpić kogoś (np. w pracy) American English [TRANSITIVE]

Pytania i odpowiedzi — "spell"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "spell"

misspell = błędnie przeliterować, źle zapisać
speller = podręcznik do ortografii
cold spell , cold-spell = zimny okres +1 znaczenie
dizzy spell = okresy zawrotów głowy
spell disaster = zwiastować katastrofę, zapowiadać katastrofę
dry spell = susza +1 znaczenie
spell trouble = zwiastować kłopoty
magic spell = czarodziejskie zaklęcie
break the spell = sprawić, że czar pryska
brief spell , short spell = krótki okres
spell something wrong , spell something wrongly = źle coś przeliterować
wet spell = okres mokry, okres deszczowy
sunny spell = słoneczny okres
spell-checker = narzędzie do sprawdzania pisowni (w komputerze)
spell danger = zwiastować niebezpieczeństwo
spelled out = wyjaśniony szczegółowo
spell something out = przedstawić coś, wyjaśnić coś +2 znaczenia
remove a spell = odczarowywać, odczarować
be a good speller = nie popełniać błędów ortograficznych
cast a spell over somebody = rzucić na kogoś czar (pociągać kogoś, być dla kogoś atrakcyjnym) +1 znaczenie
spell the death of something = oznaczać koniec czegoś (np. działania jakiejś fabryki)
spell trouble for somebody = zapowiadać kłopoty dla kogoś
be a bad speller = popełniać wiele błędów ortograficznych
Could you spell...? = Czy mógłby Pan przeliterować...?; Czy mogłaby Pani przeliterować...?
put a spell on somebody , cast a spell over somebody = rzucić na kogoś zaklęcie
Could you spell that, please? = Czy mógłbyś to przeliterować?
How do you spell this? = Jak to się pisze?
Could you spell your name? = Czy mógłbyś przeliterować swoje imię?
fall under a spell , come under a spell , be under a spell = być pod wrażeniem, być oczarowanym
Could you spell your name again? = Czy mógłbyś ponownie przeliterować swoje nazwisko?
weave your magic over somebody , weave a spell over somebody = przyciągnąć bądź zainteresować kogoś (swoim zachowaniem)
Diki wyszukuje hasła z prędkością światła. Lubisz to?