Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"source" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
 1. źródło (np. pieniędzy, natchnienia) [COUNTABLE]
  It's a valuable source of information. (To jest cenne źródło informacji.)
  We'll get to the source of his problem. (Dotrzemy do źródła jego problemu.)
  The internet is a great source of entertainment. (Internet jest świetnym źródłem rozrywki.)
 2. źródło, początek (np. problemów) [COUNTABLE]
 3. źródło informacji (osoba, książka lub dokument) [COUNTABLE]
 4. źródło (rzeki) [COUNTABLE]
  link synonim: spring
 5. kod źródłowy technical [COUNTABLE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. pozyskiwać, uzyskiwać technical
 2. znaleźć źródło (np. potrzebnych części)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Pytania i odpowiedzi — "source"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "source"

resource = zasób +2 znaczenia
outsource = zlecać innej firmie, podwynająć
reliable source = wiarygodne źródło
food source = źródło pożywienia
water source = źródło wody
reliable sources = wiarygodne źródła
primary source = główne źródło +1 znaczenie
energy source = źródło energii
source of income = źródło dochodu
power source = źródło energii
light source = źródło światła
data source = źródło danych
funding source = źródło finansowania
information source = źródło informacji
source material = materiał źródłowy
open-source = o otwartym kodzie źródłowym, wolny (o programie komputerowym)
heat source = źródło gorąca
source book = źródło, tekst źródłowy
official sources = źródła oficjalne
secondary source = źródło wtórne (informacji)
source reduction = zmniejszanie ilości odpadów u źródła
source code = kod źródłowy
open source = upubliczniony kod źródłowy, otwarty kod źródłowy, otwarty dostęp do kodu źródłowego
supply source = źródło zaopatrzenia
source document = dokument źródłowy
public sources = źródła publiczne
commercial sources = źródła handlowe
source of friction = źródła tarć
source of supply = źródło zaopatrzenia
radio source , radio star = radioźródło
renewable energy source = odnawialne źródło energii
source file = plik źródłowy
at source = od pensji (np. odliczać coś)
source program = program źródłowy
source directory = katalog źródłowy
source manager = menedżer źródeł
message source = źródło komunikatu, źródło wiadomości
source provider = dostawca źródłowy
global sourcing = proces globalnego pozyskiwania zaopatrzenia