Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"silicious" po polsku — Słownik angielsko-polski

siliceous
silicious

przymiotnik
  1. krzemionkowy

siliceous, silicious przymiotnik

To strike out love from that siliceous nature a man of iron was needed.

Skreślić miłość z tej krzemionkowej natury człowiek z żelaza był potrzebny.

The latter term should be restricted to siliceous minerals, however.

Drugi termin powinien być ograniczony do krzemionkowych minerałów, jednakże.

It is found in the crevices of fractured siliceous rock.

To zostanie znalezione w szczelinach rozłupanego krzemionkowego kamienia.

The name is also given to other friable siliceous stones applied to like uses.

Imię również jest dane do innych kruchych krzemionkowych kamieni zastosowano lubić wykorzystania.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Diki jest przejrzysty. Skupiasz się na nauce. Lubisz to?