Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"shopfitter" po polsku — Słownik angielsko-polski

shopfitter

rzeczownik
  1. osoba zajmująca się wyposażeniem sklepów

shopfitter rzeczownik

Maybe they thought he was a shoplifter, not a shopfitter.

Może pomyśleli, że jest złodziejem sklepowym, nie osoba zajmująca się wyposażeniem sklepów.

The first time, I was a student and had just finished a holiday job as a shopfitter in Soho.

Pierwszy raz, byłem na studiach i właśnie skończyć pracę wakacyjną jako osoba zajmująca się wyposażeniem sklepów w Soho.

The shopfitter usually deliver a package to the retailer: a multitude of products sourced from different manufacturers.

Osoba zajmująca się wyposażeniem sklepów zazwyczaj doręczać pakiet detaliście: mnóstwo produktów zaopatrzyło się od innych producentów.

One eyewitness, Steve Parsons, 23, a shopfitter working in a shop opposite the bank said: 'There was a huge explosion.

Jeden naoczny świadek, Steve Parsons, 23, osoba zajmująca się wyposażeniem sklepów pracująca w sklepie naprzeciw banku powiedziała: 'był olbrzymi wybuch.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Szybki i przejrzysty. Natychmiast dostajesz tłumaczenie.