Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"shop" po polsku — Słownik angielsko-polski

shop British English ***
store American English ****

obrazek do "shop" po polsku
rzeczownik
 1. sklep
  She went out to the shop. (Ona wyszła do sklepu.)
  I was in that shop at the corner. (Byłem w tamtym sklepie na rogu.)
  Did you buy it in this store? (Czy kupiłeś to w tym sklepie?)

shop, store rzeczownik

But they are around, and any good shop can order them.

The shop has been run by the same family for 82 years.

Why not go by the shop and talk to him?

But a year ago, he was able to open a shop.

przymiotnik
 1. sklepowy
National Trust Shop obrazek do "shop" po polsku
rzeczownik
 1. warsztat [COUNTABLE]
  I'm having my car fixed in a car shop. (Naprawiają mi samochód w warsztacie samochodowym.)
 2. zakupy British English spoken [SINGULAR]
  She did shop for the whole week. (Ona zrobiła zakupy na cały tydzień.)
 3. biznes, firma, działalność informal [COUNTABLE]

shop rzeczownik

The shop has been run by the same family for 82 years.

Sklep był prowadzony przez taką samą rodzinę przez 82 lata.

Why not go by the shop and talk to him?

Może warto przechodzić obok sklepu i rozmawiać z nim?

But a year ago, he was able to open a shop.

Ale rok temu, mógł otwierać sklep.

He set up shop at the age of 39 in 1953.

Otworzył sklep w wieku 39 lat w 1953.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. robić zakupy [INTRANSITIVE]
  She always shops for clothes after Christmas. (Ona zawsze kupuje ubrania po Bożym Narodzeniu.)
 2. donieść, donosić British English informal [TRANSITIVE]
  The members of his former gang shopped for him. (Członkowie jego byłego gangu na niego donieśli.)
 3. przyskrzynić, zapuszkować, zamknąć informal [TRANSITIVE]

shop czasownik

At what time of the year you shop also is important.

Na co porze roku robisz zakupy również jest ważny.

So the real issue is not whether Americans will shop, but where.

Więc prawdziwa kwestia jest nie czy Amerykanie zrobią zakupy, ale gdzie.

You can shop the world, but I want to get off.

Możesz robić zakupy świat, ale chcę wysiąść.

Having so much, he is a hard man to shop for.

Mając tak bardzo, on jest twardym człowiekiem do sklepu dla.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

shop ***
shop class American English

C's in shop class?; 27. praktyczno-techniczne w
rzeczownik
 1. zajęcia praktyczno-techniczne
  What project are you working on in shop class, Mr. Wood? (Panie Wood, nad jakim projektem pracujecie na zajęciach praktyczno-technicznych?)
  Shop classes in my primary school were a great fun. (Zajęcia praktyczne w podstawówce były świetną zabawą.)
  They require kids to wear safety glasses in shop class. (Na zajęciach praktyczno-technicznych oni wymagają od dzieci noszenia okularów ochronnych.)

shop, shop class rzeczownik

The shop has been run by the same family for 82 years.

Sklep był prowadzony przez taką samą rodzinę przez 82 lata.

Why not go by the shop and talk to him?

Może warto przechodzić obok sklepu i rozmawiać z nim?

But a year ago, he was able to open a shop.

Ale rok temu, mógł otwierać sklep.

He set up shop at the age of 39 in 1953.

Otworzył sklep w wieku 39 lat w 1953.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Pytania i odpowiedzi — "shop"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "shop"

bishop = biskup +1 znaczenie
shopping = zakupy (czynność robienia zakupów) +1 znaczenie
shopper = klient (sklepu), kupujący (w sklepie)
plaza , shopping plaza = centrum handlowe
coffee shop = restauracja serwująca tanie posiłki +1 znaczenie
shopping mall = centrum handlowe
gift shop = sklep z upominkami
shopping bag = torba, siatka na zakupy
shop around = rozglądać się (porównywać)
shopping list = lista zakupów
repair shop = warsztat naprawczy
antique shop = antykwariat, sklep z antykami
set up shop = założyć interes
body shop = nadwoziownia, warsztat blacharski
holiday shopping = zakupy wakacyjne
butcher's , butcher's shop British English , butcher shop American English = sklep mięsny
shop owner British English , store owner American English = właściciel sklepu
set up shop , set up in business = zacząć działać
lockup , lockup shop British English = niewielki sklep (bez zaplecza mieszkalnego)
beauty salon , także: beauty shop American English = salon piękności
shopping area , shopping district = dzielnica handlowa
shopping expedition , shopping trip = wybranie się na zakupy
home shopping = zakupy przez internet, telezakupy
print shop = zajęcia pracy z drukiem
online shopping = zakupy internetowe
personal shopper = specjalista od wizerunku, osobisty stylista
wine shop = sklep z winami
sandwich shop = bar kanapkowy
shop floor British English = zakład pracy +1 znaczenie
junk shop = sklep ze starzyzną
sex shop = seks szop (sklep z artykułami erotycznymi)
open shop = zakład pracy, w którym związki zawodowe dbają o interesy wszystkich pracowników (a nie tylko swoich członków)
closed shop = zakład pracy wymagający od pracowników przynależności do określonego związku zawodowego
talk shop = rozmawiać o sprawach zawodowych, rozmawiać o sprawach służbowych
comparison shopping = zakupy porównawcze
shopping street = ulica handlowa
Słownik Diki to najlepszy serwis edukacyjny roku 2010.