Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"scurf" po polsku — Słownik angielsko-polski

scurf

rzeczownik
  1. łupież

scurf rzeczownik

Yet when you get past the scurf and crust, all is precision.

Już gdy dostajesz za łupieżem i skórką, wszystko jest precyzją.

The room was an invitation, he said, to search for a deeper meaning under the scurf.

Pokój był zaproszeniem, powiedział, do poszukiwań głębszego znaczenia pod łupieżem.

Ted looked at him through a scurf of rising cigarette smoke, his blue eyes steady.

Ted patrzał na niego przez łupież wzrastającego dymu papierosowego, jego niebieskie oczy stały.

Grey static on the screen, audio scurf out of the speaker.

Szary statyczny na ekranie, łupież audio z mówiącego.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Diki zintegrowany jest ze szkołą angielskiego eTutor.