Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"rhomboid" po polsku — Słownik angielsko-polski

rhomboid

rzeczownik
  1. równoległobok

rhomboid rzeczownik

Mother had a dark rhomboid on the shoulder of her new suit.

Matka miała ciemny równoległobok na ramieniu jej nowego garnituru.

The major in its name indicates that it is the larger of the two rhomboids.

Główny w jego imieniu wskazuje, że to jest większy z dwóch równoległoboków.

The two side walls were focus rhomboids for realized images.

Dwie ściany boczne były równoległobokami nacisku dla uświadomionych sobie obrazów.

The two rhomboids are sometimes fused into a single muscle.

Dwa równoległoboki czasami są uzbrojone do jednego mięśnia.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rhomboid
rhomboidal

przymiotnik
  1. równoległoboczny

rhomboid, rhomboidal przymiotnik

These fish, among other characteristics, are small, translucent, and have a rhomboid shape.

Rhomboid family members are widely conserved and found in all three kingdoms of life.

The rhomboid proteases are a family of enzymes that exist in almost all species.

A red-stone, rhomboid slab stood in the center of the ellipse.

18 tys. zdjęć. Łatwiej zapamiętujesz nowe znaczenia.