"raise" po polsku — Słownik angielsko-polski

raise *****

czasownik
 1. wznosić, podnosić [TRANSITIVE]
  He raised his feet off the floor. (On podniósł stopy z ziemi.)
  Raise the glasses to Mary and John. (Wznieśmy toast za Mary i Johna.)
  Don't raise your voice, okay? (Nie podnoś głosu, dobrze?)
 2. podwyższać [TRANSITIVE]
  They said they would raise our payments. (Mówią, że podwyższą nasze płace.)
 3. zbierać (pieniądze na jakiś cel) [TRANSITIVE]
  We are raising money for sick children. (Zbieramy pieniądze na chore dzieci.)
 4. podnosić, poruszać (temat) [TRANSITIVE]
  I need to raise this subject in the meeting. (Muszę poruszyć ten temat na spotkaniu.)
 5. wywoływać [TRANSITIVE]
  I hope they're not raising any trouble. (Mam nadzieję, że oni nie wywołują żadnych problemów.)
 6. unosić (np. wzrok, brwi) [TRANSITIVE]
  She raised her eyebrows at the news. (Ona uniosła swoje brwi słysząc te wiadomości.)
 7. wychowywać American English [TRANSITIVE]
  I didn't raise you like that! (Nie wychowałem cię w ten sposób!)
  I've done my best to raise the two of you. (Zrobiłem co w mojej mocy, żeby wychować was dwoje.)
  link synonimy: bring up somebody, rear
 8. hodować [TRANSITIVE]
  He raised cattle on his farm. (On hodował bydło na swojej farmie.)
  link synonim: grow
 9. zbierać (np. ludzi) [TRANSITIVE]
  Their protest have raised a crowd. (Ich protest zebrał tłum.)
 10. przebijać (np. stawkę) [TRANSITIVE]
  I'm raising the stakes. (Przebijam stawkę.)
 11. nawiązywać łączność [TRANSITIVE]
  I am trying to raise a connection with the HQ. (Próbuję nawiązać łączność z centrum dowodzenia.)
 12. wskrzesić old use [TRANSITIVE]
  Jesus raised people from the dead. (Jezus wskrzeszał ludzi z martwych.)
 13. budować formal [TRANSITIVE]
  This building is going to be raised for the next three months. (Ten budynek będzie budowany przez następne trzy miesiące.)
 14. podnosić (ton głosu)
  Don't raise your voice at me! (Nie podnoś na mnie głosu!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rise British English ***
raise American English *

rzeczownik
 1. podwyżka
  an increase in your salary, typically based on performance
  The boss gave him a raise. (Szef dał mu podwyżkę.)
  He got promoted to a manager and got a rise. (On awansował na menedżera i dostał podwyżkę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. wychowywać kogoś (np. dziecko)
  She raised her children well. (Ona dobrze wychowała swoje dzieci.)
  I don't want to raise my daughter alone. (Ja nie chcę sam wychowywać mojej córki.)

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "raise"

przymiotnik
rzeczownik
czasownik
idiom
raise the roof , lift the roof = oszaleć, zwariować (np. publiczność w trakcie występu)
raise the roof = szaleć, wariować (np. na koncercie, na imprezie)
inne
kolokacje