Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"raise" po polsku — Słownik angielsko-polski

rise British English ***
raise American English *

rzeczownik
 1. podwyżka
  an increase in your salary, typically based on performance
  The boss gave him a raise. (Szef dał mu podwyżkę.)
  He got promoted to a manager and got a rise. (On awansował na menedżera i dostał podwyżkę.)

rise, raise rzeczownik

Now they feel like a 2-2 team on the rise.

Skoro oni mają ochotę 2-2 zespół o wzroście.

And the police report the number of cases is on the rise.

I raport policyjny liczba przypadków wzrasta.

But the third rise comes just 27 days after the second.

Ale trzeci wzrost przychodzi właśnie 27 dni później drugi.

They were always trying to get a rise out of him.

Zawsze próbowali zdenerwować go.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wznosić, podnosić [TRANSITIVE]
  He raised his feet off the floor. (On podniósł stopy z ziemi.)
  Raise the glasses to Mary and John. (Wznieśmy toast za Mary i Johna.)
  Don't raise your voice, okay? (Nie podnoś głosu, dobrze?)
 2. podwyższać [TRANSITIVE]
 3. zbierać (pieniądze na jakiś cel) [TRANSITIVE]
 4. podnosić, poruszać (temat) [TRANSITIVE]
 5. wywoływać [TRANSITIVE]
 6. unosić (np. wzrok) [TRANSITIVE]
 7. wychowywać American English [TRANSITIVE]
  I didn't raise you like that! (Nie wychowałem cię w ten sposób!)
  I've done my best to raise the two of you. (Zrobiłem co w mojej mocy, żeby wychować was dwoje.)
  link synonimy: bring up somebody, rear
 8. hodować [TRANSITIVE]
  link synonim: grow
 9. zbierać (np. ludzi) [TRANSITIVE]
 10. przebijać (np. stawkę) [TRANSITIVE]
 11. nawiązywać łączność [TRANSITIVE]
 12. wskrzesić old use [TRANSITIVE]
 13. budować formal [TRANSITIVE]

raise czasownik

But they have only raised the money to pay for 132.

Ale tylko podnieśli pieniądze płacić 132.

But the case may have raised some more important issues.

Ale przypadek mógł podnieść trochę więcej ważnych kwestii.

He raised six children here, but they no longer come.

Wychował szóstkę dzieci tu ale oni już nie przychodzą.

A house in which he raised four children and still lives.

Dom, w którym wychował czworo dzieci i martwe natury.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Pytania i odpowiedzi — "raise"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "raise"

raised = wzniesiony, uniesiony, wypukły
raise money = zbierać pieniądze
raiser = hodowca (bydła) +1 znaczenie
fund-raiser = osoba kwestująca, osoba zajmująca się pozyskiwaniem sponsorów +1 znaczenie
raise awareness = zwiększać świadomość
raise funds = zbierać fundusze
pile up , raise a pile = usypywać, usypać
raise the bar = podnosić poprzeczkę, podnosić wymagania
raise Cain = wściekać się, pieklić się, narobić wrzasku
raise productivity = podnosić efektywność
hell-raiser = awanturnik, zawadiaka
raised issues = poruszane sprawy
raise cash = zbierać pieniądze, zbierać datki
raise hell = opieprzyć kogoś, ochrzanić kogoś
raise capital = zgromadzić kapitał
raise your hand , put your hand up British English = podnosić rękę (np. na lekcji w szkole)
raise standards , improve standards = podnosić standardy
raise the roof = szaleć, wariować (np. na koncercie, na imprezie)
raise your voice = podnosić głos
raise a stink = siać ferment, robić zamieszanie
raise the alarm British English , sound the alarm British English = podnosić alarm
raise the ante , up the ante = podnieść stawkę
raise the roof , lift the roof = oszaleć, zwariować (np. publiczność w trakcie występu)
not lift a finger , not raise a finger = nie kiwnąć palcem (nie podjąć żadnych działań)
raised head = łeb soczewkowy
curtain raiser = jednoaktówka poprzedzająca właściwe przedstawienie +1 znaczenie
raise somebody's hackles = wkurzać kogoś, denerwować kogoś
raise somebody's hopes = podnieść czyjeś nadzieje
raise somebody's profile = nadać komuś rozgłosu
fire raiser = podpalacz
raising = podnoszenie (ciężaru), unoszenie (czegoś)
consciousness raising = wzrost świadomości (społecznej)
hair-raising = jeżący włosy na głowie (np. opowieść)
fund-raising event = spotkanie w celu zebrania funduszy
fund-raising campaign = kampania gromadzenia funduszy
raising agent = środek spulchniający
fire-raising = podpalenie
house-raising = zebranie mieszkańców wsi mające na celu pomoc sąsiadowi w zbudowaniu zrębu domu
Szybki i przejrzysty. Natychmiast dostajesz tłumaczenie.