Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"propagator" po polsku — Słownik angielsko-polski

propagator

rzeczownik
  1. propagator
  2. mnożarka (naczynie do hodowania młodych roślin)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "propagator"

propagate = propagować, szerzyć +3 znaczenia
propagated error = błąd propagowany, błąd powielający się
propagate an idea = propagować ideę, szerzyć ideę

"propagator" po angielsku — Słownik polsko-angielski

propagator, orędownik
rzeczownik
  1. promoter * [COUNTABLE]
    Finally, India can be regarded as a promoter of peace and stability in the region. (Wreszcie, Indie można postrzegać jako propagatora pokoju i stabilności w regionie.)
    The Council at its best could have a decisive role as a promoter of human rights and democracy. (Rada może w najlepszym razie odgrywać istotną rolę orędownika praw człowieka i demokracji.)
propagator (np. idei)
rzeczownik
  1. exponent
propagator
rzeczownik
  1. propagator
głosiciel, propagator
rzeczownik
  1. gospeler , gospeller British English literary

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "propagator"

główny propagator = leading exponent
propagator czegoś = exponent of something