Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"potholing" po polsku — Słownik angielsko-polski

potholing

rzeczownik
  1. speleologia, eksploracja jaskiń British English [UNCOUNTABLE]

potholing rzeczownik

If no maintenance action is done quickly on the wearing course potholing will take place.

Jeśli żadne działanie utrzymania nie zostanie skończone szybko na eksploracji jaskiń warstwy ścieralna nawierzchni będzie mieć miejsce.

'You done any potholing?

'Ty zrobiony jakąkolwiek eksplorację jaskiń?

About 45 members of the public returned to the Dale many of whom were members of the potholing, hiking and day tripping communities.

O 45 obywatelach zwróconych Dale z których wiele był członkami eksploracji jaskiń, pieszymi wycieczkami i dniem podstawiającym nogę społecznościom.

Potholing, kayaking and racing powerful quad bikes across the moors, the team's expertise and individual skills are pushed to their limit.

Eksploracja jaskiń, kajakarstwo i ściganie się z potężnymi czterokołowcami przez wrzosowiska, biegłość zespołu i indywidualne umiejętności są wylansowane do ich granicy.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

200 tys. nagrań native speakerów. Uczysz się wymowy.