Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"payment" po polsku — Słownik angielsko-polski

Credit Card Payment Option Insurance Payment
rzeczownik
 1. płatność, zapłata [COUNTABLE]
  The payment day is set on the tenth of each month. (Dzień zapłaty ustalony jest na dziesiątego każdego miesiąca.)
  link synonim: pt.
 2. płacenie, opłacenie [UNCOUNTABLE]
  The payment of my mobile phone is done by my parents. (Opłacenie mojego telefonu komórkowego jest wykonywane przez moich rodziców.)
przymiotnik
 1. płatniczy
  What kind of payment means do you accept? (Jaki rodzaj środków płatniczych akceptują Państwo?)
  I think the safest payment means is cash. (Sądzę, że najbezpieczniejszym środkiem płatniczym jest gotówka.)

Pytania i odpowiedzi — "payment"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "payment"

repayment = spłata, zwrot (pieniędzy) +1 znaczenie
non-payment , także: nonpayment = niepłacenie, uchylanie się od płacenia
prepayment = opłata z góry +1 znaczenie
overpayment = przepłacenie +1 znaczenie
underpayment = niedopłata
down payment = zaliczka, przedpłata +1 znaczenie
interest payment = raty odsetkowe
mortgage payments = raty za kredyt mieszkaniowy
welfare benefit , welfare payment = zasiłek z opieki społecznej
transfer payment = świadczenia transferowe
payment schedule = harmonogram płatności
benefit payment = zasiłek, świadczenie
incentive payment = premia motywacyjna
severance payment = odprawa
principal payment = raty kapitałowe
stop payment = wstrzymanie wypłaty (czeku)
balloon payment = spłata balonowa (spłata ostatniej raty kredytu balonowego)
advance payment = zaliczka +1 znaczenie
payment terms = warunki płatności
demand payment = żądać zapłaty
cash payment = płatność gotówkowa
make a down payment = wpłacić zaliczkę, zrobić przedpłatę
lump sum payment = wypłata jednorazowa
balance of payments , balance of international payments , BOP (skrót) = bilans płatniczy (podsumowanie transakcji zawieranych między rodzimymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi w danym czasie)
payments system = system płatności
payment period = okres płatności, termin płatności
online payments = płatności online
payment date = termin płatności
payment card = karta płatnicza
part payment = częściowa zapłata
payment demand = żądanie zapłaty
payment obligations = zobowiązania płatnicze
payment received = zapłata otrzymana
payment advice = zawiadomienie o zapłacie
payment instruction = zlecenie płatnicze
payment receipt = dowód wpłaty
mobile payment = płatność za pośrednictwem telefonu
priority payment = płatność priorytetowa
contingent payment = płatność warunkowa