Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"payment" po polsku — Słownik angielsko-polski

Credit Card Payment Option Insurance Payment
rzeczownik
 1. płatność, zapłata [COUNTABLE]
  The payment day is set on the tenth of each month. (Dzień zapłaty ustalony jest na dziesiątego każdego miesiąca.)
  link synonim: pt.
 2. płacenie, opłacenie [UNCOUNTABLE]
  The payment of my mobile phone is done by my parents. (Opłacenie mojego telefonu komórkowego jest wykonywane przez moich rodziców.)
przymiotnik
 1. płatniczy
  What kind of payment means do you accept? (Jaki rodzaj środków płatniczych akceptują Państwo?)
  I think the safest payment means is cash. (Sądzę, że najbezpieczniejszym środkiem płatniczym jest gotówka.)

Pytania i odpowiedzi — "payment"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "payment"

repayment = spłata, zwrot (pieniędzy) +1 znaczenie
non-payment , także: nonpayment = niepłacenie, uchylanie się od płacenia
prepayment = opłata z góry +1 znaczenie
underpayment = niedopłata
overpayment = przepłacenie +1 znaczenie
down payment = zaliczka, przedpłata +1 znaczenie
interest payment = raty odsetkowe
mortgage payments = raty za kredyt mieszkaniowy
welfare benefit , welfare payment = zasiłek z opieki społecznej
cash payment = płatność gotówkowa
transfer payment = świadczenia transferowe
demand payment = żądać zapłaty
incentive payment = premia motywacyjna
benefit payment = zasiłek, świadczenie
severance payment = odprawa
principal payment = raty kapitałowe
advance payment = zaliczka +1 znaczenie
payment terms = warunki płatności
stop payment = wstrzymanie wypłaty (czeku)
balloon payment = spłata balonowa (spłata ostatniej raty kredytu balonowego)
payment schedule = harmonogram płatności
lump sum payment = wypłata jednorazowa
make a down payment = wpłacić zaliczkę, zrobić przedpłatę
balance of payments , balance of international payments , BOP (skrót) = bilans płatniczy (podsumowanie transakcji zawieranych między rodzimymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi w danym czasie)
payments system = system płatności
payment period = okres płatności, termin płatności
online payments = płatności online
payment date = termin płatności
payment card = karta płatnicza
part payment = częściowa zapłata
payment obligations = zobowiązania płatnicze
payment received = zapłata otrzymana
payment demand = żądanie zapłaty
mobile payment = płatność za pośrednictwem telefonu
payment bonds = gwarancje zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę
payment clause = klauzula płatności
payment instrument = dokument płatniczy
payment tranactions = transakcje rozliczeniowe
payment effected = płatności dokonane