Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"payment" po polsku — Słownik angielsko-polski

Credit Card Payment Option Insurance Payment
rzeczownik
 1. płatność, zapłata [COUNTABLE]
  The payment day is set on the tenth of each month. (Dzień zapłaty ustalony jest na dziesiątego każdego miesiąca.)
  link synonim: pt.
 2. płacenie, opłacenie [UNCOUNTABLE]
  The payment of my mobile phone is done by my parents. (Opłacenie mojego telefonu komórkowego jest wykonywane przez moich rodziców.)
przymiotnik
 1. płatniczy
  What kind of payment means do you accept? (Jaki rodzaj środków płatniczych akceptują Państwo?)
  I think the safest payment means is cash. (Sądzę, że najbezpieczniejszym środkiem płatniczym jest gotówka.)

Pytania i odpowiedzi — "payment"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "payment"

repayment = spłata, zwrot (pieniędzy) +1 znaczenie
overpayment = przepłacenie +1 znaczenie
prepayment = opłata z góry
non-payment = niepłacenie, uchylanie się od płacenia
underpayment = niedopłata
interest payment = raty odsetkowe
down payment = zaliczka, przedpłata +1 znaczenie
mortgage payments = raty za kredyt mieszkaniowy
welfare benefit , welfare payment = zasiłek z opieki społecznej
payment schedule = harmonogram płatności
demand payment = żądać zapłaty
transfer payment = świadczenia transferowe
cash payment = płatność gotówkowa
benefit payment = zasiłek, świadczenie
incentive payment = premia motywacyjna
severance payment = odprawa
stop payment = wstrzymanie wypłaty (czeku)
balloon payment = rata balonowa (spłata większej części długu)
principal payment = raty kapitałowe
advance payment = zaliczka +1 znaczenie
payment terms = warunki płatności
make a down payment = wpłacić zaliczkę, zrobić przedpłatę
balance of payments = bilans płatniczy
lump sum payment = wypłata jednorazowa
online payments = płatności online
payments system = system płatności
payment period = okres płatności, termin płatności
payment card = karta płatnicza
payment date = termin płatności
payment obligations = zobowiązania płatnicze
payment received = zapłata otrzymana
part payment = częściowa zapłata
payment demand = żądanie zapłaty
payment receipt = dowód wpłaty
mobile payment = płatność za pośrednictwem telefonu
payment advice = zawiadomienie o zapłacie
payment instruction = zlecenie płatnicze
contingent payment = płatność warunkowa
payment arrears = zaległe płatności
Diki jest darmowy, szybki i multimedialny. Lubisz to?