Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"payment" po polsku — Słownik angielsko-polski

Credit Card Payment Option Insurance Payment
rzeczownik
 1. płatność, zapłata [COUNTABLE]
  The payment day is set on the tenth of each month. (Dzień zapłaty ustalony jest na dziesiątego każdego miesiąca.)
  link synonim: pt.
 2. płacenie, opłacenie [UNCOUNTABLE]
  The payment of my mobile phone is done by my parents. (Opłacenie mojego telefonu komórkowego jest wykonywane przez moich rodziców.)
przymiotnik
 1. płatniczy
  What kind of payment means do you accept? (Jaki rodzaj środków płatniczych akceptują Państwo?)
  I think the safest payment means is cash. (Sądzę, że najbezpieczniejszym środkiem płatniczym jest gotówka.)

Pytania i odpowiedzi — "payment"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "payment"

repayment = spłata, zwrot (pieniędzy) +1 znaczenie
overpayment = przepłacenie +1 znaczenie
prepayment = opłata z góry
non-payment = niepłacenie, uchylanie się od płacenia
underpayment = niedopłata
down payment = zaliczka, przedpłata +1 znaczenie
interest payment = raty odsetkowe
mortgage payments = raty za kredyt mieszkaniowy
welfare benefit , welfare payment = zasiłek z opieki społecznej
cash payment = płatność gotówkowa
transfer payment = świadczenia transferowe
payment schedule = harmonogram płatności
demand payment = żądać zapłaty
incentive payment = premia motywacyjna
stop payment = wstrzymanie wypłaty (czeku)
balloon payment = rata balonowa (spłata większej części długu)
severance payment = odprawa
benefit payment = zasiłek, świadczenie
principal payment = raty kapitałowe
advance payment = zaliczka +1 znaczenie
payment terms = warunki płatności
balance of payments = bilans płatniczy
make a down payment = wpłacić zaliczkę, zrobić przedpłatę
lump sum payment = wypłata jednorazowa
payments system = system płatności
payment card = karta płatnicza
payment date = termin płatności
payment period = okres płatności, termin płatności
online payments = płatności online
mobile payment = płatność za pośrednictwem telefonu
contingent payment = płatność warunkowa
payment arrears = zaległe płatności
payment authority = upoważnienie do wypłaty
payment conditions = warunki płatności
payment facilities = udogodnienia płatnicze, ułatwienia płatnicze
payment lag = opóźnienie płatności
payment order = polecenie zapłaty, zlecenie płatnicze
payment type = rodzaj płatności
priority payment = płatność priorytetowa
Diki jest multimedialny. Uczy przez zdjęcia. Lubisz to?