"payment" po polsku — Słownik angielsko-polski

payment ***

Credit Card Payment Option Insurance Payment
rzeczownik
 1. płatność, zapłata [COUNTABLE]
  The payment day is set on the tenth of each month. (Dzień zapłaty ustalony jest na dziesiątego każdego miesiąca.)
  link synonim: pt.
 2. płacenie, opłacenie [UNCOUNTABLE]
  The payment of my mobile phone is done by my parents. (Opłacenie mojego telefonu komórkowego jest wykonywane przez moich rodziców.)
przymiotnik
 1. płatniczy
  What kind of payment means do you accept? (Jaki rodzaj środków płatniczych akceptują Państwo?)
  I think the safest payment means is cash. (Sądzę, że najbezpieczniejszym środkiem płatniczym jest gotówka.)

Pytania i odpowiedzi — "payment"

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "payment"

rzeczownik
kolokacje
Zobacz także: benefit paymentwelfare benefit, welfare paymentseverance paymentadvance paymenttransfer paymentpayment in excessshort paymentpayment scheduleprepaymentdemand paymentnon-payment, nonpaymentoverpaymentprincipal paymentovertime payment, overtime paypart paymentpayment cardcontingent paymentstop paymentpayment terminalpayment datepayment obligationspayment lagpayment instrumentpayment instructionpayment facilitiespayment demandpayment conditionsmobile paymentpayment clausepayment bondspayment authoritypayment arrearspayment advicecashless paymentsincentive paymentdivided paymentspayment orderunderpaymentpayment by resultspayment by installmentspayment in due timepayment in arrearpayment in advance, payment in anticipationpayment for servicespayment by letter of creditpayment by checkpayment by crossed checkpayment in kindpayment by bill, payment by way of a billpayment by bank transferpayment against documentspayment after deliverypayment after datepayment in fullpayment in one amountpayment on presentationpayment of the amount of dutypayment on due datepayment on deliverypayment on accountpayment of the taxpayablepayment of the taxpayment of the pricepayment of servicespayment in partpayment of losspayment of invoicepayment of excise dutypayment of dutypayment of compensationpayment of claimspayment on request