Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"payment" po polsku — Słownik angielsko-polski

Credit Card Payment Option Insurance Payment
rzeczownik
 1. płatność, zapłata [COUNTABLE]
  The payment day is set on the tenth of each month. (Dzień zapłaty ustalony jest na dziesiątego każdego miesiąca.)
  link synonim: pt.
 2. płacenie, opłacenie [UNCOUNTABLE]
  The payment of my mobile phone is done by my parents. (Opłacenie mojego telefonu komórkowego jest wykonywane przez moich rodziców.)
przymiotnik
 1. płatniczy
  What kind of payment means do you accept? (Jaki rodzaj środków płatniczych akceptują Państwo?)
  I think the safest payment means is cash. (Sądzę, że najbezpieczniejszym środkiem płatniczym jest gotówka.)

Pytania i odpowiedzi — "payment"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "payment"

repayment = spłata, zwrot (pieniędzy) +1 znaczenie
underpayment = niedopłata
non-payment = niepłacenie, uchylanie się od płacenia
overpayment = przepłacenie +1 znaczenie
prepayment = opłata z góry
down payment = zaliczka, przedpłata +1 znaczenie
interest payment = raty odsetkowe
mortgage payments = raty za kredyt mieszkaniowy
welfare benefit , welfare payment = zasiłek z opieki społecznej
severance payment = odprawa
principal payment = raty kapitałowe
benefit payment = zasiłek, świadczenie
payment schedule = harmonogram płatności
demand payment = żądać zapłaty
incentive payment = premia motywacyjna
advance payment = zaliczka +1 znaczenie
payment terms = warunki płatności
stop payment = wstrzymanie wypłaty (czeku)
balloon payment = rata balonowa (spłata większej części długu)
cash payment = płatność gotówkowa
transfer payment = świadczenia transferowe
balance of payments = bilans płatniczy
make a down payment = wpłacić zaliczkę, zrobić przedpłatę
lump sum payment = wypłata jednorazowa
payments system = system płatności
online payments = płatności online
payment advice = zawiadomienie o zapłacie
payment instruction = zlecenie płatnicze
payment period = okres płatności, termin płatności
payment date = termin płatności
payment card = karta płatnicza
payment obligations = zobowiązania płatnicze
payment received = zapłata otrzymana
cashless payments = płatności bezgotówkowe
part payment = częściowa zapłata
payment demand = żądanie zapłaty
payment receipt = dowód wpłaty
contingent payment = płatność warunkowa
payment arrears = zaległe płatności
Diki ma 200000 nagrań Brytyjczyków i Amerykanów. Lubisz to?