Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"payment" po polsku — Słownik angielsko-polski

Credit Card Payment Option Insurance Payment
rzeczownik
 1. płatność, zapłata [COUNTABLE]
  The payment day is set on the tenth of each month. (Dzień zapłaty ustalony jest na dziesiątego każdego miesiąca.)
  link synonim: pt.
 2. płacenie, opłacenie [UNCOUNTABLE]
  The payment of my mobile phone is done by my parents. (Opłacenie mojego telefonu komórkowego jest wykonywane przez moich rodziców.)

payment rzeczownik

No information was given about the nature of the payments.

As a result, interest payments today are a third higher than they were in 1982.

The issue of the payments had been on hold ever since.

No one was ever asked to make any payments, he said.

przymiotnik
 1. płatniczy
  What kind of payment means do you accept? (Jaki rodzaj środków płatniczych akceptują Państwo?)
  I think the safest payment means is cash. (Sądzę, że najbezpieczniejszym środkiem płatniczym jest gotówka.)

Pytania i odpowiedzi — "payment"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "payment"

repayment = spłata, zwrot (pieniędzy) +1 znaczenie
underpayment = niedopłata
non-payment = niepłacenie, uchylanie się od płacenia
prepayment = opłata z góry
overpayment = przepłacenie +1 znaczenie
down payment = zaliczka, przedpłata +1 znaczenie
mortgage payments = raty za kredyt mieszkaniowy
welfare benefit , welfare payment = zasiłek z opieki społecznej
severance payment = odprawa
incentive payment = premia motywacyjna
stop payment = wstrzymanie wypłaty (czeku)
balloon payment = rata balonowa (spłata większej części długu)
advance payment = zaliczka +1 znaczenie
payment terms = warunki płatności
benefit payment = zasiłek, świadczenie
transfer payment = świadczenia transferowe
cash payment = płatność gotówkowa
payment schedule = harmonogram płatności
demand payment = żądać zapłaty
balance of payments = bilans płatniczy
make a down payment = wpłacić zaliczkę, zrobić przedpłatę
lump sum payment = wypłata jednorazowa
payments system = system płatności
payment period = okres płatności, termin płatności
online payments = płatności online
contingent payment = płatność warunkowa
priority payment = płatność priorytetowa
payment arrears = zaległe płatności
payment authority = upoważnienie do wypłaty
payment conditions = warunki płatności
payment facilities = udogodnienia płatnicze, ułatwienia płatnicze
payment lag = opóźnienie płatności
payment order = polecenie zapłaty, zlecenie płatnicze
payment type = rodzaj płatności
payment advice = zawiadomienie o zapłacie
payment instruction = zlecenie płatnicze
payment date = termin płatności
payment card = karta płatnicza
part payment = częściowa zapłata
Szybki i przejrzysty. Natychmiast dostajesz tłumaczenie.